Hus utan sladd – Energisnålt hus i verkligheten

Posted on 1 CommentPosted in HO-Form-design, HO-Form-design - arkitektur, HO-Form-design - energi

En snöig söndag i med härlig julstämning träffades vi på Wenngarns Slott utanför Sigtuna. Målet för besöket var experimenthuset som döpts till ”Hus-utan-sladd”. Ett spännande projekt som innehåller massor av spännande och innovativa lösningar för hushållning med energi och resurser. Som namnet antyder är idén ett hus som ska klara sig utan elnätsanslutning. Detta ska […]

Venice Architecture Biennale 2016

Posted on Leave a commentPosted in HO-Form-design, HO-Form-design - arkitektur

Intressanta inblickar hur vi kan bo bjuds i detta klipp Via VernissageTV. Ur beskrivningen: La Biennale di Venezia’s 15th International Architecture Exhibition bears the title “Reporting from the Front” and is curated by Alejandro Aravena. The exhibition includes 88 participants from 37 different countries. 50 of them are participating for the first time, and 33 architects […]

Christo and Jeanne-Claude: The Floating Piers

Posted on Leave a commentPosted in HO-Form-design, HO-Form-design - arkitektur

Via VernissageTV. Ur beskrivningen: ”On 28 June 2016, we’ve spent a day at Lake Iseo in Italy to walk on Christo and Jeanne-Claude’s large-scale art installation The Floating Piers. The Floating Piers was first conceived by Christo and Jeanne-Claude together in 1970. It is Christo’s first large-scale project since Christo and Jeanne-Claude realized The Gates […]

SlaveCity at Zuecca Project Space, Venice (Italy)

Posted on Leave a commentPosted in HO-Form-design, HO-Form-design - arkitektur

Via VernissageTV. Ur beskrivningen: ”On the occasion of the Venice Architecture Biennial 2016, Zuecca Project Space presents Joep van Lieshout’s SlaveCity. Curated by Natalie Kovacs, the exhibition features models and sculptures of SlaveCity. In this video we have a look the show, and the director of Zuecca Project Space, Alessandro Possati, talks about the exhibition […]

Hur skall vi bo? – Var skall vi bo någonstans?

Posted on Leave a commentPosted in HO-Form-design, HO-Form-design - arkitektur

”2016 kretsar ArkDes verksamhet kring bostadsfrågan under rubriken Bo. Nu. Då. Aktuella frågor om allt från bo till stad kommer att lyftas i samarbete med städer runt om i landet – och i en bostadsutställning. Hållbar stadsutveckling, rättvisa och kvalitetsfrågor kring arkitektur och design kommer att vara en röd tråd – och alltid med människan […]

Hur skall vi bo? Intervju med Björn Sjölund – stadsarkitekt – Knivsta kommun

Posted on Leave a commentPosted in HO-Form-design, HO-Form-design - arkitektur

Intervju med Björn Sjölund, stadsarkitekt/förvaltningschef, Knivsta kommun. Knivsta kommun ligger i den mycket attraktiva tillväxtregionen Stockholm-Uppsala. Här skapas framtida möjligheter både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det ”HÅLLBARA SAMHÄLLET”. – Småstaden med en aktiv och levande landsbygd. Några korta frågor ställdes av HO-Form’s, Håkan Öqvist. Hållbart byggande, vad är det? […]

Hur skall vi bo? Ett smart sätt lösa bostadskrisen?

Posted on Leave a commentPosted in HO-Form-design, HO-Form-design - arkitektur

Byggemenskaper: Ett nytt alternativ? ”Byggemenskap” är en motsvarighet till kooperativt byggande. Under 1920-talet bildades bl.a HSB just för att man kunde bygga i egen regi och därmed undvika onödiga kostnader. ”Byggemenskap” är alltså förenklat ett liknande sätt att bygga billiga bostäder, med hög kvalitet och samtidigt kapa kostnader i projektet. I byggemenskap bygger familjer gemensamt ett flerbostadshus. De boende får då full […]

Hur skall vi bo? Exempel på byggande för unga

Posted on Leave a commentPosted in HO-Form-design, HO-Form-design - arkitektur

Hur skall vi bo? Exempel på byggande för unga Knivsta bygger för hållbar framtid och är en av de snabbast växande kommunerna i vårt land. • 2005 bodde 13.324 invånare i Knivsta kommun. • Knivstas invånarantal var 16 822 den 1/1 2016. • Tillväxten 2015 var 4,6%. • 2015  antogs detaljplaner för en möjlig tillväxt […]