Det du inte visste. Värdet av hållbart varumärke!

Från hela tre källor har det visat sig att hållbara och cirkulära affärer lönar sig i längden ekonomiskt – CDP, Carbon Majors Database – Journal of Business Ethics – Och Harward Business review visar att de bolag och företag som ligger bland de främsta i att långsiktigt arbeta för klimatfrågor också får tillbaka detta i mätbar statistik och siffror.

Det handlar inte bara om att satsa på ökad lönsamhet. Forskning från Harvard visar att de bolag som hamnar högst på hållbarhetsmätningar också är lönsammast över tid – den statistik som CDP och aktieindexet Stoxx gjort visar att de börsbolag som får höga betyg – A – i klimatfrågan också visar en 26 procent bättre avkastning än snittbolagen.

Men det räcker inte med att polera ytan.
Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal, det ligger 
mycket värde i det.
Eller slå en signal så kör vi!

Länk till sammanfattning av flera viktiga studier: Harvard business review

Länk till CDP’s European Report https://hbr.org/2016/10/the-comprehensive-business-case-for-sustainability

Länk till studie om konsumenters ökande intresse för hållbarhet https://scholar.harvard.edu/hiscox/publications/buying-green-field-experimental-tests-consumer-support-environmentalism

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center