Kasta pengar på webben? Värsta felsteget…

Guidelines_01

 

 

Webbpublicering = mycket tid = pengar!

Webbpublicering är faktiskt ofta ett omfattande arbete och vanligtvis finns det inte en enda professionell webbplats som inte har flera personer inblandade i processen.

Det kan vara kommunikationsansvarig, programmerare, copywriter, bildansvarig, formgivare, utvecklare och inte sällan även kopplat till material för flera mediekanaler.

Det kan lätt leda till tolkningar där ansvarig för respektive del kan göra felbedömningar.

 

Värsta felsteget…

Att inte sätta sig in i syftet vad kommunikationen vill förmedla. Dess relevans och budskap. Oavsett din faktiska uppgift.

  • Är det att informera eller skapa uppmärksamhet? Studera kommunikationsplattformen, hur löjligt simpel den än kan förefalla.

”Om jag inte förstår vad du säger, kan jag ju inte prata med dig”

Kommunikationsansvariga, formgivare, utvecklare, programmerare, alla har stor nytta av tydliga riktlinjer då det blir enklare bygga enskilda delar som tex. olika funktioner där innehållet kommer mottagaren till nytta. Anpassa mediet efter vad och hur du vill säga något och vad du vill uppnå.

Det är därför enormt viktigt att så tidigt som möjligt, säkerställa innehåll, budskap, form och design. För att nå konsekvens, tydlighet och effektivitet för att uppfylla de uppsatta målen, som tex. affärsmål.

”Mycket tid, = pengar, kan sparas in om det finns tydlig och enkel dokumentation som överskådligt fastställer kommunikationsplattform, syfte och grafisk form för alla tänkbara kanaler och medier,- som är lätt att nå och förstå”.

 

Bäst före?

Varför då? Jo dokumentationen görs för att säkerställa även, (ofta märkligt förbisedd) framtida utveckling där nya tredjeparts-produktioner och producenter,- kan följa varumärkesriktlinjerna i samklang med övergripande syfte och budskap i en levande dialog, så att mottagare och webbplats aktivt interagerar.

Exempel på hur enkelt en guide kan göras, just denna är klippt från en guide från produktpresentation för Årby bryggeri.

BRM_Guidelines