Med den nya mätningen Poddindex presenterar faktiska siffror för räckvidd per podcast. Mätningen blir en del av Kia-index.