HO-Form på hållbar konferens med CirEko.

Håkan Öqvist form deltog på konferensen ”Cirkulära Affärer” arrangerad av CirEko.se med Ann-Sofie Granzellsom arrangör.

Omställningen till en hållbar utveckling och framtid är ingen övergående trend. Det är, tvärtom, en grundläggande förutsättning för all social och ekonomisk verksamhet i framtiden.

Det här har företagen insett och vi ser en idérikedom och aktivitet utan jämförelse sedd tidigare på det här sättet. Omställningen för utsläppfri framtid påverkar ju också ett företags erkännande och varumärke. 

Du och jag, – vi letar aktivt efter leverantörer, och varumärken som är beredda på att ta sig an förändringar som ska resultera i en hållbar och bättre miljö för oss alla.

Här är kort om vilka företag som som ställde upp. Globala som små. Extra kul också att ett antal ungdomar från Reko UF deltog. Se även några filmklipp nedan –

CirEko Cirkulära Affärer / Cityzapnow Erik Jonuks

CirEko Cirkulära Affärer / Volvo Cars Demo car Sandra Tostar

CirEko Cirkulära Affärer / Swop Shop Jane-Olsson