Att ta samhällsansvar lönar sig för företaget, – för alla!

Omställning till en hållbar utveckling sker oerhört snabbt. – Obevekligt! I motsats till alla dåliga nyheter är det ändå inte en anti-rörelse. Det är en positiv framtid som började igår!

Detta kan ge mätbar lönsamhet i längden. Men inte utan hårt envetet arbete.

Tre faktorer kan vara bra att fundera kring.

1. Är varumärket fossilfritt?
2. Är din kommunikation för produktcentrerad?
3. Är dina kunder medvetna om ert hållbarhetsarbete?

Dina kunder och deras kunder letar efter leverantörer och varumärken som är beredda att ta sig an positiva förändringar som resulterar i hållbar utveckling, och bättre miljö för oss alla. Och det är inte för sent!

Ett bra sätt är att kommunicera det utåt. Dina kundrelationer påverkas i positiv riktning och resulterar i att du skiljer ut dig från konkurrenterna. Där har varumärket en central roll. 
Men det räcker inte att polera ytan.

Låt oss ta ett förutsättningslöst  samtal, det ligger mycket värde i det.

Eller slå en signal så kör vi!

Håkan Öqvist, HO-Form.se

Intressant länk som stödjer detta: Why-sustainable-investing-makes-good-business-sense