Porsche Taycan kommer inte hit!? Men till…

USA Först! Oliver Blume och Porsche hänvisar till “lagkrav”: Om en ny elbil registreras i december 2019 kan Porsche inte räkna in dessa registreringar för att sänka sin totala CO2-produktion. Det har att göra med att de nya, strängare europeiska koldioxidgränserna inte kommer att gälla förrän i januari 2020.

100% SOLEL TILL DIN VILLA OCH FASTIGHET www.gruppsol.com https://www.teslakalkylen.com/dashboard www.nestor.se