Hur skall vi bo? Ett smart sätt lösa bostadskrisen?

Byggemenskaper: Ett nytt alternativ?

DSC00035-02”Byggemenskap” är en motsvarighet till kooperativt byggande. Under 1920-talet bildades bl.a HSB just för att man kunde bygga i egen regi och därmed undvika onödiga kostnader. ”Byggemenskap” är alltså förenklat ett liknande sätt att bygga billiga bostäder, med hög kvalitet och samtidigt kapa kostnader i projektet. I byggemenskap bygger familjer gemensamt ett flerbostadshus. De boende får då full kontroll över projektets alla delar. Detta  får till följd att vinsten inte tillfaller en byggherre/byggbolag. Fördelarna är många, och ger lägre hyror.

Ur Föreningen för Byggemenskapers presentation:
Byggemenskaper vänder på den traditionella rollfördelningen i byggprocessen och gör demokratiska sammanslutningar av människor till byggherrar. Det innebär en ny typ av beställarroll och för individerna en större frihet att få ett boende anpassat efter de egna villkoren och behoven. Se länkar nedan: 

Byggemenskap.se

Göteborgposten: Bygg ett hyreshus med dina vänner!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *