Hus utan sladd – Energisnålt hus i verkligheten

husutansl01En snöig söndag i med härlig julstämning träffades vi på Wenngarns Slott utanför Sigtuna. Målet för besöket var experimenthuset som döpts till ”Hus-utan-sladd”.

Ett spännande projekt som innehåller massor av spännande och innovativa lösningar för hushållning med energi och resurser. Som namnet antyder är idén ett hus som ska klara sig utan elnätsanslutning. Detta ska lösas med hjälp av 14 kW solceller, två små vindsnurror, batterilager och riktigt bra isolering samt smarta lösningar för ventilation och varmvatten. Det är också planerat för en pelletsdriven sterlinggenerator som genererar både el och värme under de kallaste och mörkaste månaderna.

Jens Johansson med sambo bor sedan i höstas i huset. Det är extra spännande att projekthuset faktiskt används som bostad i ”skarpt läge”. Jens och hans sambo öppnade sitt hem för oss och vi fick av Jens en mycket informativ och erfarenhetsbaserad redovisning av husets teknik och funktioner.

Huset, i enplan på ca 140 kvm är uppfört i frigolitblock med ett plåtskikt på utsidan och plywood invändigt. Planlösningaen är attraktiv med öppen planlösning och takhöjd till nock. Fönstren är fyr-glas, ej öppningsbara för att minimera drag. Elsystemet är i huvudsak likström för att undvika omvandlingsförluster från batterilager och solceller. Det finns dock konverter för ”vanlig” växelspänning som behövs till tvättmaskin, tv mm och som kan slås på vid behov. Ventilationen ombesörjs av väggventiler som återvinner energin genom ändrad strömningsriktning och värmelagring i keramikinsatsen. Duschen har ett åter-cirkulationssystem med filter så att samma, ca 5 liter duschvatten används under hela duschningen. Således spolas bara fem liter varmt vatten ut i avloppet vid varje dusch. Bra både ur energi- och vattenbesparingssynpunkt. Hela husets värmebehov tillgodoses med en vattenburen aerotemper placerad i vardagsrummet. Värmen fördelas sedan med små fläktkanaler uppe vid taket.

Husets energisystem övervakas och styrs enkelt med en skärm i vardagsrummet. Där kan man vid varje ögonblick se energiförbrukning, solelproduktion, batterilagrets status mm.

Här kan man se hur det hela fungerar i klippet.

Jens betonade att huset är ett pågående utvecklingsprojekt som hela tiden utvecklas och förnyas utifrån erfarenheter och behov. Just nu har huset faktiskt fått kopplas in på elnätet tillfälligt då pelletsgeneratorn är försenad och solen ej ger tillräckligt med energi den här tiden på året.

Några praktiska länkar: 

skarmavbild-2016-11-23-kl-15-13-08ÄR du intresserad av mer kring energisnåla hus så kan du kontakta Gunnar Öberg,- VUEF Västmanland Upplands Energiförening, www.vef.se VUEF anordnar träffar och organiserar event kring dessa så aktuella ämnen.

Venice Architecture Biennale 2016

Hurskavibo_FOYY7037

Intressanta inblickar hur vi kan bo bjuds i detta klipp

Via VernissageTV. Ur beskrivningen:
La Biennale di Venezia’s 15th International Architecture Exhibition bears the title “Reporting from the Front” and is curated by Alejandro Aravena. The exhibition includes 88 participants from 37 different countries. 50 of them are participating for the first time, and 33 architects are under the age of 40. This video provides you with a walk through the Arsenale exhibition space and the Central Pavilion in the Giardini.

Christo and Jeanne-Claude: The Floating Piers

Via VernissageTV. Ur beskrivningen:

”On 28 June 2016, we’ve spent a day at Lake Iseo in Italy to walk on Christo and Jeanne-Claude’s large-scale art installation The Floating Piers. The Floating Piers was first conceived by Christo and Jeanne-Claude together in 1970. It is Christo’s first large-scale project since Christo and Jeanne-Claude realized The Gates in 2005, and since Jeanne-Claude passed away in 2009.

The Floating Piers is a 3-kilometer-long walkway that extends across the water of Lake Iseo. The piers are 16 meters wide and approximately 35 centimeters high with sloping sides. The fabric continues along 2.5 kilometers of pedestrian streets in Sulzano and Peschiera Maraglio.

“Those who experience The Floating Piers will feel like they are walking on water – or perhaps the back of a whale,” said Christo. “The light and water will transform the bright yellow fabric to shades of red and gold throughout the sixteen days.”

Christo and Jeanne-Claude’s art project lasted sixteen days, June 18 through July 3, 2016. The Floating Piers are 100,000 square meters of shimmering yellow fabric, carried by a modular floating dock system of 220,000 high-density polyethylene cubes, which undulate with the movement of the waves. Visitors could experience the work of art by walking on it from Sulzano to Monte Isola and to the island of San Paolo, which was framed by The Floating Piers.

This video provides you with impressions of The Floating Piers gathered by walking on the piers, viewing it from the surrounding mountains, and hovering over it by helicopter.

Christo and Jeanne-Claude: The Floating Piers. Lake Iseo (Italy), June 28, 2016”.

SlaveCity at Zuecca Project Space, Venice (Italy)

Via VernissageTV. Ur beskrivningen:
”On the occasion of the Venice Architecture Biennial 2016, Zuecca Project Space presents Joep van Lieshout’s SlaveCity. Curated by Natalie Kovacs, the exhibition features models and sculptures of SlaveCity. In this video we have a look the show, and the director of Zuecca Project Space, Alessandro Possati, talks about the exhibition as well as the Zuecca Project Space.

“Conceived and built for a brave new world, SlaveCity is a functional city state populated by workers whose every function is calculated to maximize profits and minimize waste. Inspired by our increasingly technocratic society designed by bureaucrats with malevolent accounting software, van Lieshout has proffered this sardonic ultimate solution for neoliberal states and corporations looking to colonize our eco-future.”
Natalie Kovacs, Curator

Joep van Lieshout: SlaveCity curated by Natalie Kovacs at Zuecca Project Space, Venice (Italy). Interview with Alessandro Possati (Director, Zuecca Project Space). Venice (Italy), June 29, 2016”.

Hur skall vi bo? – Var skall vi bo någonstans?

”2016 kretsar ArkDes verksamhet kring bostadsfrågan under rubriken Bo. Nu. Då. Aktuella frågor om allt från bo till stad kommer att lyftas i samarbete med städer runt om i landet – och i en bostadsutställning. Hållbar stadsutveckling, rättvisa och kvalitetsfrågor kring arkitektur och design kommer att vara en röd tråd – och alltid med människan i centrum.”.

Skärmavbild 2016-04-17 kl. 22.18.18Via EXPRESSEN och ArkDes, Arkitektur och designcentrum

Hur skall vi bo? Intervju med Björn Sjölund – stadsarkitekt – Knivsta kommun

Intervju med Björn Sjölund, stadsarkitekt/förvaltningschef, Knivsta kommun.

© Håkan Öqvist – HO-Form.se

Knivsta kommun ligger i den mycket attraktiva tillväxtregionen Stockholm-Uppsala. Här skapas framtida möjligheter både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det ”HÅLLBARA SAMHÄLLET”. – Småstaden med en aktiv och levande landsbygd. Några korta frågor ställdes av HO-Form’s, Håkan Öqvist.

Hållbart byggande, vad är det?
— Definitionen innebär för mig – Ekologiskt – Ekonomiskt – Socialt byggande. Hållbart byggande betyder högre krav på miljöpåverkan, i byggmaterialen som dessutom måste ha längre livslängd. De skall i sin tur ge långsiktig kostnadseffektiv ekonomi. Samt ge högre livskvalité i närområdet. Därför gäller det att fokusera på en sådan utveckling – och framtiden är här nu!
I Knivsta kommun har vi tagit fram underlag för hur stadsbyggnadsvisionen skall se ut för framtiden. Se filmklippet.

Vilka lösningar finns för hållbara hus?
— Det finns flera, jag vill framhålla att för Sverige är trä det bästa materialvalet för både stomme och fasad.
Trä binder kolet från koldioxiden genom fotosyntesen, -trä är tack vare detta ett hållbart naturligt material som dessutom har bra byggtekniska egenskaper,- lätt att återvinna/återanvända och kräver inte stora energiresurser i produktionskedjan,- som aluminium eller betong. Något annat som bör framhävas i det här sammanhanget är Gröna fasader. Till exempel om växter placeras på 20 procent av redan existerande stadsbyggnader kan energikonsumtionen i en stadsmiljö minska med 15-20 procent.

För mig som privatperson, innebär effektivare energilösningar lägre bokostnader?
— Ja, långsiktigt gör det det. Den stora kostnaden, om man ser till reell livslängd på en bostad, är inte själva byggkostnaden. Det är drift och underhåll! Tänk energi-smart och längre. Målsättningen är alltså låga underhållskostnader över lång tid.

Ser framtiden ljus ut? Eller är media alltför generellt inriktad på kristänkande?
— Ja absolut, vi ser ju en fantastiskt spännande förändring redan nu. Tack vare en entreprenör som Elon Musk. Tesla är och kommer förmodligen vara den ledande drivkraften där elbils-utvecklingen visar oss vägen till effektiva energilösningar. Och det redan nu. Elbilstekniken har faktiskt redan flyttat in i våra hem med lösningar som t.ex. ellagring av solcellsel i snyggt förpackade vägghängda batterier s.k. (Energy wall.) Musk’s bolag är inte bara Tesla, bl.a är Musk även ledande med SolarCity och SpaceX. Intressant är också att i Sverige finns 1.208 laddstationer och 4489 uttag för elfordon. På uppladdning.nu hittar man dem enkelt.
Det som även bidrar till förändringsprocessen är att oljeindustrin får allt svårare att klara konkurrensen från alternativa energikällor, även kolkraften lär falla som ett korthus och driften är redan idag olönsam.

Kan landsbygdens småorter få en omvänd utveckling?
— Ja verkligen, i och med att möjligheterna för privatpersoner får tillgång till billigare kommunikationer, kommer effekten bli,- att även ett stort antal branscher också får kostnadseffektivare transporter,- en relativt snabb förändring som vi kanske inte ens kunnat föreställa oss tidigare. Många investerare ser redan dessa möjligheter och gör viktiga satsningar. Kanske vi ser stora effekter av detta så snart som inom de närmaste 15 åren?
Det här är en omställning som alla bör vara beredda på, och många kommer till en början få svårt hänga med.
Men genom internet har vi nu möjlighet att snabbt få ut information då en hel del kunskap kan krävas ställa om.
Kanske hela tänkandet kring samhällsbyggnad!?

Av Håkan Öqvist

Hur skall vi bo? Ett smart sätt lösa bostadskrisen?

Byggemenskaper: Ett nytt alternativ?

DSC00035-02”Byggemenskap” är en motsvarighet till kooperativt byggande. Under 1920-talet bildades bl.a HSB just för att man kunde bygga i egen regi och därmed undvika onödiga kostnader. ”Byggemenskap” är alltså förenklat ett liknande sätt att bygga billiga bostäder, med hög kvalitet och samtidigt kapa kostnader i projektet. I byggemenskap bygger familjer gemensamt ett flerbostadshus. De boende får då full kontroll över projektets alla delar. Detta  får till följd att vinsten inte tillfaller en byggherre/byggbolag. Fördelarna är många, och ger lägre hyror.

Ur Föreningen för Byggemenskapers presentation:
Byggemenskaper vänder på den traditionella rollfördelningen i byggprocessen och gör demokratiska sammanslutningar av människor till byggherrar. Det innebär en ny typ av beställarroll och för individerna en större frihet att få ett boende anpassat efter de egna villkoren och behoven. Se länkar nedan: 

Byggemenskap.se

Göteborgposten: Bygg ett hyreshus med dina vänner!

Hur skall vi bo? Exempel på byggande för unga

Hur skall vi bo? Exempel på
byggande för unga

imageKnivsta bygger för hållbar framtid och är en av de snabbast växande kommunerna i vårt land.

• 2005 bodde 13.324 invånare i Knivsta kommun.
• Knivstas invånarantal var 16 822 den 1/1 2016.
• Tillväxten 2015 var 4,6%.
• 2015  antogs detaljplaner för en möjlig tillväxt med 7% år 2017.

Knivsta arbetar mycket aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling och hållbar fysisk planering.

Exempel på ungdomslägenhet
Exempel på ungdomslägenhet – martinlof.se

http://martinlof.se/portfolio/eda/

http://www.knivsta.se/sv-SE/Trafik-och-infrastruktur/Hallbar-utveckling.aspx