Hur skall vi bo? Intervju med Björn Sjölund – stadsarkitekt – Knivsta kommun

Intervju med Björn Sjölund, stadsarkitekt/förvaltningschef, Knivsta kommun.

© Håkan Öqvist – HO-Form.se

Knivsta kommun ligger i den mycket attraktiva tillväxtregionen Stockholm-Uppsala. Här skapas framtida möjligheter både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det ”HÅLLBARA SAMHÄLLET”. – Småstaden med en aktiv och levande landsbygd. Några korta frågor ställdes av HO-Form’s, Håkan Öqvist.

Hållbart byggande, vad är det?
— Definitionen innebär för mig – Ekologiskt – Ekonomiskt – Socialt byggande. Hållbart byggande betyder högre krav på miljöpåverkan, i byggmaterialen som dessutom måste ha längre livslängd. De skall i sin tur ge långsiktig kostnadseffektiv ekonomi. Samt ge högre livskvalité i närområdet. Därför gäller det att fokusera på en sådan utveckling – och framtiden är här nu!
I Knivsta kommun har vi tagit fram underlag för hur stadsbyggnadsvisionen skall se ut för framtiden. Se filmklippet.

Vilka lösningar finns för hållbara hus?
— Det finns flera, jag vill framhålla att för Sverige är trä det bästa materialvalet för både stomme och fasad.
Trä binder kolet från koldioxiden genom fotosyntesen, -trä är tack vare detta ett hållbart naturligt material som dessutom har bra byggtekniska egenskaper,- lätt att återvinna/återanvända och kräver inte stora energiresurser i produktionskedjan,- som aluminium eller betong. Något annat som bör framhävas i det här sammanhanget är Gröna fasader. Till exempel om växter placeras på 20 procent av redan existerande stadsbyggnader kan energikonsumtionen i en stadsmiljö minska med 15-20 procent.

För mig som privatperson, innebär effektivare energilösningar lägre bokostnader?
— Ja, långsiktigt gör det det. Den stora kostnaden, om man ser till reell livslängd på en bostad, är inte själva byggkostnaden. Det är drift och underhåll! Tänk energi-smart och längre. Målsättningen är alltså låga underhållskostnader över lång tid.

Ser framtiden ljus ut? Eller är media alltför generellt inriktad på kristänkande?
— Ja absolut, vi ser ju en fantastiskt spännande förändring redan nu. Tack vare en entreprenör som Elon Musk. Tesla är och kommer förmodligen vara den ledande drivkraften där elbils-utvecklingen visar oss vägen till effektiva energilösningar. Och det redan nu. Elbilstekniken har faktiskt redan flyttat in i våra hem med lösningar som t.ex. ellagring av solcellsel i snyggt förpackade vägghängda batterier s.k. (Energy wall.) Musk’s bolag är inte bara Tesla, bl.a är Musk även ledande med SolarCity och SpaceX. Intressant är också att i Sverige finns 1.208 laddstationer och 4489 uttag för elfordon. På uppladdning.nu hittar man dem enkelt.
Det som även bidrar till förändringsprocessen är att oljeindustrin får allt svårare att klara konkurrensen från alternativa energikällor, även kolkraften lär falla som ett korthus och driften är redan idag olönsam.

Kan landsbygdens småorter få en omvänd utveckling?
— Ja verkligen, i och med att möjligheterna för privatpersoner får tillgång till billigare kommunikationer, kommer effekten bli,- att även ett stort antal branscher också får kostnadseffektivare transporter,- en relativt snabb förändring som vi kanske inte ens kunnat föreställa oss tidigare. Många investerare ser redan dessa möjligheter och gör viktiga satsningar. Kanske vi ser stora effekter av detta så snart som inom de närmaste 15 åren?
Det här är en omställning som alla bör vara beredda på, och många kommer till en början få svårt hänga med.
Men genom internet har vi nu möjlighet att snabbt få ut information då en hel del kunskap kan krävas ställa om.
Kanske hela tänkandet kring samhällsbyggnad!?

Av Håkan Öqvist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *