Könsstereotyp reklam förbjuds i Storbritannien

BRA! Tycker jag. – Detta efter nytt beslut av Advertising Standards Authority, ASA.

jakob.bach@resume.se De nya reglerna införs juni 2019, och kommer bland att reglera exempelvis reklam som gestaltar att kvinnor inte kan parkera och som förminskar män som gör typiskt ”kvinnliga” sysslor, skriver The Drum. ASA bedömer exempelvis följande scenarion som ”problematiska”

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/12/14/skadlig-konsstereotypisk-reklam-forbjuds-i-storbrittanien-2019/