Sveriges miljöfarligaste vrak töms på 400 kubikmeter olja

Skytteren

1 april 1942 sjönk fartyget Skytteren vid Måseskär, bara en mil från kusten. Efter nästan 80 år tas nu oljan upp.

Det är nu så nedbrutet att vraket klassas som Sveriges miljöfarligaste. Undersökningar visar att det kan innehålla uppemot 400 kubikmeter olja, som finns på minst sex platser i vraket.

I september påbörjas arbetet med att ta upp oljan. Det danska företaget JD Contractor kommer gå ner med dykare och undervattensrobot. Väl nere vid vraket borrar man sig in till de utrymmen där oljan finns för att sedan pumpa ut den till arbetsfartyget på ytan. Oljan förvaras i tankar på arbetsfartyget innan den efter genomfört uppdrag lämnas till ett godkänt företag för miljöriktig destruktion.

– Vi räknar med att kunna befria havet från kanske 400 000 liter olja, kommenterar Fredrik Lindgren.

Länkar: https://dagenslogistik.se/sveriges-miljofarligaste-vrak-toms-pa-olja/

https://www.dn.se/sverige/skytterens-vrak-ska-tommas-pa-olja-storsta-miljorisken-i-svenska-vatten/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center