Håll tillbaka energiförbrukningen

elpriset

Stort slöseri med el i Sverige – det anser Louise Ödlund, Professor i energisystem på Linköpings Universitet.

”Jag blir frustrerad över att diskussionen är så otroligt fokuserad på nya kraftverk, i stället för att man tittar seriöst på hela systemet och börjar med att täta de delar som läcker som ett såll”.

Louise Ödlund, Linköpings Universitet

Sverige har världens sjunde högsta elförbrukning, räknat per person. Enligt statistik från Our World in Data använder en person i Sverige ungefär dubbelt så mycket el som en person i till exempel Tyskland eller Frankrike, och jämfört med Danmark är förbrukningen tre gånger större. Skillnaden brukar förklaras med Sveriges nordliga läge och en elintensiv industri.

Men enligt Louise Ödlund, professor i energisystem vid Linköpings universitet, gömmer siffrorna också en onödigt hög elanvändning som vuxit fram på grund av Sveriges relativt sett mycket låga elpriser.

Om man tittar bakåt så har vi historiskt sett haft väldigt låga elpriser jämfört med andra länder. Vi har helt enkelt vant oss vid att ha billig el, och därför har vi byggt in oss i ett system där man inte behöver bry sig särskilt mycket om hur elen används.

Louise Ödlund, Linköpings Universitet

Nere på kontinenten släcker man till exempel i industrier när man går på kaffepaus, men här i Sverige släcker vi inte ens när vi går på semester.

Energidebatten borde därför handla mer om hur vi kan använda den el vi har på ett klokare sätt, anser hon.

– Vi pratar väldigt mycket om hur vi ska tillföra el och energi. Det ska vi självklart göra på ett bra och hållbart sätt. Men vi måste framför allt fokusera betydligt mer på hela vårt energisystem och börja med att täta alla delar där det läcker som ett såll i dag. Det är den snabbaste och billigaste åtgärden som finns, men ändå hamnar den hela tiden i skymundan.

Louise Ödlund, Linköpings Universitet

Enligt en rapport från branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen finns det möjlighet att minska Sveriges elanvändning med cirka 13 TWh (terawattimmar) per år genom effektiviseringar av bebyggelsen. Och forskare vid Chalmers tekniska högskola släppte en rapport förra året, som visar att motsvarande siffra för industrin är cirka 10 TWh per år. Sammantaget motsvarar det drygt 16 procent av Sveriges totala elanvändning, som är cirka 138 TWh per år.Elanvändningen i Sverige per sektorStudier från bland annat Chalmers tekniska högskola och branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen visar att Sverige har möjlighet att minska den totala elanvändningen med drygt 16 procent genom effektiviseringar inom industrin och bebyggelse. Vår totala elanvändning låg på 138 TWh 2019.

Läs mer på DAGENS NYHETER – och ta del av grafiken.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center