Registreringana, juli -22. Ökningen fortsätter för…

Fortsatt starkt intresse för laddbara fordon på en svag marknad

Var fjärde personbil var en elbil och var fjärde en laddhybrid

– Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, uppgick till 50 procent i juli, med en knapp övervikt för elbilarna som stod för drygt 26 procent av månadens nyregistreringar. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till ca 52 procent av årets registreringar, jämfört med drygt 36 procent i fjol. Elbilarna står hittills för drygt 27 procent av årets registreringar och har ökat med ca 96 procent under årets sju första månader. Laddhybridernas andel uppgår till drygt 24 procent och antalet har minskat med ca 16 procent, jämfört med samma period förra året. Antalet laddhybrider ökade under månaden med 12 procent då många kunder ville ha sina bilar innan bonusen sänktes 12 juli, säger Mattias Bergman.

https://mobilitysweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2022/fortsatt-starkt-intresse-for-laddbara-fordon-pa-en-svag-marknad

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center