Forskare vid KTH: Så lönsamt är solceller

solceller lönsamhet

Solceller har blivit en god affär i tider av energikris. Men tjänar konsumenterna lika mycket på att installera solpaneler som utlovas?

Enligt Nelson Sommerfeldt, forskare i energiteknik vid KTH, är beräkningarna i flera fall rena glädjekalkyler. Bland annat vänder han sig emot att det skulle vara normalfallet att en solcellsanläggning har en återbetalningstid på 7–10 år.

”Min huvudsakliga angelägenhet är att säkerställa att husägare kan få bra tillgång till information och förstå vad de investerar i. Om återbetalningstiden är 15 år istället för tio är detta ändå ett bra långsiktigt resultat. Problemet är att om förväntningarna inte uppfylls kan förtroendet för tekniken urholkas”.

Snarare är det ett ”bästa scenario”, menar han. Den som redan installerat en anläggning har senaste året tjänat dubbelt så mycket som normalt på grund av energipriserna. Men hur framtiden ser ut är mer osäker betonar han – med lägre elpriser sjunker också lönsamheten.

https://www.kth.se/om/nyheter/centrala-nyheter/sa-lonsamt-ar-solceller-1.1198407

Kommentar

Det framgår inte på vilken typ av anläggning han gjort beräkningarna, men om man antar att det är normalstor villafastighet så kan man själv räkna på Energimyndighetens sida där man lagt upp en kalkyl för både privatperson och företag. https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vad-kostar-det/solelkalkyl/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center