Elbilens framfart fortsätter trots stor oro i omvärlden – Elbilar + 57%

Hittills i år har antalet nya elbilar ökat med 57 procent i jämförelse med förra året.

För att elektrifieringen och den gröna omställningen ska fortsätta måste den nya regeringen ge industrin och konsumenterna långsiktiga styrmedel i likhet med Bonus-malus. Även laddinfrastrukturen behöver byggas ut kraftigt.

Sofia Linder, chefekonom på Mobility Sweden.

I oktober registrerades 22 383 nya personbilar, vilket är en ökning med ca tolv procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år har personbilsregistreringarna dock minskat med tio procent. Den senaste statistiken från Mobility Sweden visar tydligt att elbilens framfart fortsätter på den svenska marknaden. Samtidigt växer oron i industrin över ökade energipriser, brist på nyckelkomponenter och minskad efterfrågan bland konsumenter. Det finns också fortfarande frågetecken kring hur den nya regeringens politik påverkar utvecklingen. 

Mobility Swedens senaste statistik visar på en stark tillväxt av elbilar i synnerhet och laddbara bilar i allmänhet. Andelen laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, befäster sin starka ställning på marknaden då de uppgår till drygt 59 procent i oktober och till drygt 52 procent av årets nyregistreringar. Det kan jämföras med 42,5 procent under januari-oktober förra året. De laddbara bilarna utgör nu nära åtta procent av den svenska personbilsflottan. Hittills i år har antalet nya elbilar ökat med 57 procent i jämförelse med förra året.

https://mobilitysweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2022/elbilens-framfart-fortsatter-trots-stor-oro-i-omvarlden

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center