Aktier förnybar energi som investering (guide) 

Bästa aktierna inom solenergi, vindkraft och övrig förnyelsebar energi november 2021

I takt med att utsläppen av fossila bränslen ökat kraftigt har klimatfrågan seglat upp som vår tids kanske viktigaste fråga. Domedagsrapporterna kring vår framtid haglar tätt, men parallellt med detta finns det mängder av innovativa företag som arbetar fram lösningar för att komma till bukt med problemet genom en successiv omställning till en ökad grad av förnyelsebar energi.

Med hjälp av solenergi, vindkraft och vattenkraft, genom allt från undervattensdrakar till solceller, sker en mycket spännande omställning – något som du kan vara en del av såväl som privatperson som investerare.

Klicka på bilden så kommer du DIREKT till listan

Flera av dessa företag är börsnoterade och i den här guiden får du en inblick i sektorn som stort och lär dig mer om bolagen samt de främsta aktierna inom förnybar energi. Vi har dock valt att i huvudsak begränsa oss till sol, vind, vatten samt vissa övriga närliggande bolag inom sektorn – men givetvis går att att argumentera för att såväl vätgas, bolag inom elektrifiering och elbilar samt andra närliggande tekniker också kan ingå i detta bredare ”hållbarhets- och miljötema” (och på sikt kommer vi antagligen att skapa fler spännande guider för dessa delområden).

Med guiden strävar vi efter att du ska få svar på frågor om allt från vilka gröna aktier som har levererat bäst till vilka risker man bör se upp och de möjligheter som finns när man investerar i förnyelsebar energi aktier. Då sätter vi igång!

AKTIEKLUBBEN FÖRNYBAR FRAMTID – Bildades på initiativ av Carl Olov Persson och Gunnar Öberg i Västmanland Upplands Energiförening. VUEF.se – Välkommen också till VUEF Facebook.

Via Börskollenhttps://www.borskollen.se/om-oss

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center