Här hamnar nya el- och vätgasstationer för lastbilar i Västmanland

Västmanland får en ny vätgasstation och sex nya laddstationer för tung trafik.

De nya stationerna finansieras med statliga stöd och kommer stå färdiga hösten 2023, enligt Energimyndigheten.

Fagersta kommer att få en laddstation för tunga elfordon som går på el. Det blir också två laddstationer i Västerås och en vardera i Sala, Köping och Arboga. Det blir också en vätgasstation vid lastbilsstoppet på E18 väster om Skälby i Västerås.

Laddstationerna för tung trafik i Västerås kommer att hamna i industriområdena på Finnslätten och Sjöhagen.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center