KTH: Färska grönsaker året om genom odling i vatten

Vattenbaserad, så kallad hydroponisk, teknik för inomhusodling gör att allt fler butiker, restauranger och hushåll väljer att själva odla färska grönsaker.

– En utveckling av inomhusodling av mat är nödvändig inte minst med tanke på klimatförändringarna, säger Michael Martin, KTH-professor i hållbar produktion och forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

I fönsterlösa utrymmen kan växter odlas hydroponiskt, det vill säga i vatten, helt utan solljus. Grödorna får växtkraft av LED-belysning istället för sol, och av vatten som tillförts extra växtnäring.
Dessutom ryms fler växter på en mindre yta när grödor som bladgrönsaker och örter kan odlas på höjden.

– Intresset för stadsodlingar på outnyttjade inomhus-ytor, som i bergrum och övergivna parkeringsgarage, ökar i samhället. I våra pågående forskningsprojekt samarbetar vi bland annat med odlingsföretag, matbutiker och restauranger, säger professor Michael Martin.

Det var under coronapandemin som allmänheten på allvar fick upp ögonen för inomhusodling, påpekar han.
– Många köpte hem hydroponiska odlings-kit för att kunna odla bladgrönsaker och örter i köket. Det är positivt att fler numera vet hur tekniken fungerar i grunden, det ökar värdet på närodlade produkter.

Läs mer i länken på KTH:

https://www.kth.se/om/nyheter/centrala-nyheter/farska-gronsaker-aret-om-genom-odling-i-vatten-1.1257191

Handbok

Det finns också en handbok framtagen av VUEF, Västmanland Upplands Energiförening. (Handbok Skapa din egen hemakvaponi : Odla fisk och grönt hemma av Eric Söderberg, Gunnar Öberg). Man kan beställa via både Bokia och Adlibris i hur man odlar även med fisk. https://www.bokus.com/bok/9789180573603/handbok-skapa-din-egen-hemakvaponi-odla-fisk-och-gront-hemma/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center