Förbjudna kemikalier i var sjätte reklampryl

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av förbjudna ämnen i reklamartiklar som delas ut gratis. 20 av 115 granskade varor innehöll otillåtna halter.

– Varor som delas ut gratis ska vara lika säkra som varor som konsumenter köper själva. För att skydda hälsa och miljö är det viktigt att företagen som levererar reklamartiklar arbetar aktivt med kemikaliefrågor och ställer krav på sina leverantörer, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Kemikalieinspektionen har kontrollerat varor från 47 företag och myndigheten har anmält eller kommer att anmäla 17 av de inspekterade företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott.

År 2017 spenderade vi i Sverige cirka 6,3 miljarder kronor på produktmedier och presentreklam. Ett syfte med projektet har varit att öka kunskapen och medvetenheten om kemikalielagstiftningen i branschen.

Den största andelen av de varor som kontrollerades var elektronik, totalt 55 produkter vilket motsvarar 47 procent av de kontrollerade varorna. De vanligaste förbjudna ämnena som hittades var bly och kortkedjiga klorparaffiner. I nio av varorna låg halterna över gränsvärdena.

– Det är ingen stor hälsorisk med att ha reklamprylar med farliga ämnen hemma. Men den totala mängden farliga kemikalier i många olika varor kan på sikt orsaka hälso- och miljöproblem, säger Camilla Westlund.

Rapporten ”Reklamartiklar 2018 – ett tillsynsprojekt” finns här(länk).