Ny jätteanläggning för grön vätgas kan förse Spacex med raketbränsle

Amerikanska Green Hydrogen International ska bygga världens största anläggning för grön vätgas. Vätgasen kan ge raketbränsle till Elon Musks rymdbolag Spacex.

Nästan all vätgas som industrin använder i dag är ”grå” vätgas, som är fossilbaserad och leder till stora utsläpp av koldioxid. Men det är möjligt att tillverka en ”grön”, alltså fossilfri, vätgas genom elektrolys. I skuggan av klimatförändringar och ett ökat tryck på omställning har allt fler börjat titta på det senare.

Startup-bolaget Green Hydrogen International vill bygga en ny anläggning för produktion av grön vätgas i södra Texas, USA. Anläggningen kommer att drivas med hjälp av 60 gigawatt vind- och solenergi, och ha en egen saltgrotta på uppåt 6 terawattimmar för lagring, berättar Recharge News.

Vid full kapacitet räknar bolaget med att kunna producera över 2,5 miljoner ton grön vätgas varje år, vilket ska motsvara ungefär 3,5 procent av världens produktion av grå vätgas.

Bolaget utforskar just nu vad deras vätgas skulle kunna användas till. Ammoniak till gödningsmedel och raketbränsle är två möjliga alternativ.

Det senare handlar specifikt om att få fram metan, som skulle kunna användas av rymdbolaget Spacex.

Spacex utvecklar en ny slags raketmotor kallad Spacex Raptor som ska använda ett bränsle gjort av metan och syre. Det här samarbetet är något som Green Hydrogen International och Recharge News lyfter, och inte något som Spacex har uttalat sig kring.

Den exakta tidplanen för den nya anläggningen är inte klar. Men 2026 ska den första delen vara operativ, alltså att två lagringsutrymmen på totalt 2 gigawatt ska börja användas. Bolaget menar att den här delen är kritisk för att kunna skala upp produktionen av den gröna vätgasen.

Enligt Recharge News har australiska Western Green Energy Hub fram tills nu varit den största planerade anläggningen för produktion av grön vätgas. Den ska drivas av 50 gigawatt vind- och solenergi, men hur mycket vätgas som ska produceras uppger inte sajten.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

SpaceX uppdaterar Starlink – kan leverera under 2022 i norden?

Nu verkar företaget vara övertygat om att dess satellitnätverk kan ge kunderna höghastighetsanslutning till internet. ”Med hjälp av avancerade satelliter i en låg omloppsbana möjliggör Starlink videosamtal, onlinespel, streaming och andra aktiviteter med hög datahastighet som historiskt sett inte har varit möjliga med satellitburet internet. Användare kan förvänta sig nedladdningshastigheter mellan 100 Mbps och 200 Mbps och latens så låg som 20 ms på de flesta platser”, enligt SpaceX.

Pris och kostnadsexempel

Starlink är idealiskt lämpad för områden där anslutningsmöjligheter har varit mycket svåra eller helt otillgängliga.

SpaceX har kunnat öka sin servicekapacitet och tar emot förbeställningar globalt, men covid-19-pandemin har påverkat arbetsstyrkan i flera sektorer över hela världen vilket orsakar förseningar. Enligt Starlink.com FAQ-sektionen, ”Kiselbrist har försenat produktionen vilket har påverkat vår förmåga att fullfölja beställningar”.

SpaceX-grundaren Elon Musk sa tidigare denna månad att Starlink skulle vara ur betaläge i slutet av oktober och att de skulle lansera ”heltäckande” Starlink-tjänst över hela USA innan detta år är slut. Hittills tillhandahåller Starlink-konstellationen internettjänster till minst 15 länder runt om i världen, inklusive: USA, Kanada, Chile, Storbritannien, Frankrike, Österrike, Nederländerna, Irland, Belgien, Schweiz, Danmark, Portugal, Nya Zeeland, Australien , och Tyskland. För norden är det oklart när, men man kommer att skicka upp ytterligare satelliter,

”Starlink är klassad för att fungera utomhus mellan -30 till +50 grader Celsius, eller -22 till +122 grader Fahrenheit, och Wi-Fi-routern och strömförsörjningen är också klassade för att fungera inomhus mellan 0 till +30 grader Celsius, eller + 32 till +86 grader Fahrenheit. Under stunder av extrem värme eller kyla kan Starlink uppleva något minskad prestanda, säger företaget. “Starlink har också förmågan att smälta snö! Denna funktion hjälper till att förhindra försämring av tjänsten under vinterförhållanden. Vi rekommenderar att du installerar Starlink på en plats som undviker snöuppbyggnad och andra hinder från att blockera synfältet.”

 Källa: Starlink.com och Feber.se