KTH: Termisk energilagring kan minska stora energikostnader för fastighetsbolag

Näringslivets intresse är stort. Högvärdig energi ska inte användas för att värma/kyla byggnader, utan för miljöns och vår egen skull ska vi använda lågvärdig energi vid måttliga temperaturer. Nämligen lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla. 

#ThermalEnergyStorage (TES) system. TES-system har en enorm potential för att minska #energikostnader och mildra de negativa effekterna av global uppvärmning.

KTH:s forskargrupp för vätske- och klimatteknik arbetar i projektet. Ledda av Amirmohammad Behzadi, Sasan Sadrizadeh, Christophe Duwig, Sture Holmberg och Adnan Ploskic, kombinerar deras arbete numeriska simuleringar, #machinelearning och optimeringstekniker för att erbjuda #hållbara och genomförbara energilösningar för byggnader.

Deras samarbete med fastighetsbolag som Vasakronan har gjort det möjligt för dem att studera byggnader och föreslå effektiva energilösningar. Deras banbrytande forskning har vunnit internationellt erkännande och gett dem en plats i det prestigefyllda globala initiativet, International Energy Agency (IEA) ECES #Annex37, ”Smart Design and Control of Energy Storage Systems.”

Ett lovande projekt för framtiden! I denna länk presenteras resultaten.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center