Svenska träbatterier tar fighten mot litium och bly

Här kommer träbatterier som nästan helt och hållet produceras av den svenska skogen. 

Tio års forskning vid Linköpings universitet utmynnade i ett träbatteri som bolaget Ligna Energy i grannstaden Norrköping nu är på väg att ta ut på marknaden.

Vår unika användning av lignin är att det är den aktiva batterikomponenten i katoden. Vi använder lignin som huvudmassa, istället för till exempel litium eller bly”, förklarar Peter Ringstad, vd för Ligna Energy.

Batteriet är tänkt att produceras på rulle (tänk rulltårta) och här kan man alltså kraftigt reducera användningen av lithium eller bly.

”Vi ser också möjligheter med ligninanoder i våra batterier och har ett gryende samarbete med en annan startup, Bright Day Graphene.”

Då handlar det om batterier som till allra största delen är tillverkade av träråvara.

”Vi har testat lignin från många olika källor för att skapa oss en bild av hur känsliga vi är i materialets variation. Just nu använder vi framför allt ett kraftlignin från Stora Enso. Men vi har också provat lignin från Domsjö och eukalyptuslignin från Sydamerika”, berättar Peter Ringstad.

Ligna Energy har passerat teststadiet och är på god väg in i marknadsfasen.

Ligna Energy

Förutom lignin används cellulosa, kol och en vanlig ledande polymer som beståndsdelar i batterierna. Allt tillverkas i en rulle-till-rulle-process på liknande sätt som storskaligt tryckt elektronik och framställning av till exempel litiumbatterier. Se mer i Tidningen Energi

Hämtat från https://www.di.se/hallbart-naringsliv/svenska-trabatterier-tar-fighten-mot-litium-och-bly/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center