Elpriset: Räkna med fortsatt stor variation av elpriserna

äkna med fortsatt stor variation i elpriset

SVT Nyheter har intervjuat Jonas Lindström, senior analytiker för internationella affärer på Energimarknadsinspektionen, som säger att den gröna omställningen i stora europeiska länder leder till en mer varierad elproduktion.

Han pekar bland annat på Tysklands övergång till mer vind- och solkraft. 

– När de inte har vind och sol importerar de mer från oss och får höga priser, vilket påverkar oss. Men när de får överskott så blir det också billigare för oss.

Han nämner även Storbritannien och att landet sedan den 1 oktober kan få el från Norge via en kabel i Nordsjön. Det innebär minskade koldioxidutsläpp och billigare el i Storbritannien, och sannolikt mindre norsk elöverföring till Sverige.

https://omni.se/expert-rakna-med-fortsatt-stor-variation-av-elpriserna/a/OrmBpA

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskar-far-rakna-med-fortsatt-stor-variation-i-elpriset