Energimyndighetens förslag för Sveriges resa till fossilfrihet

Via TT: Energiomställningen till ett fossilfritt Sverige innebär onekligen stora möjligheter. Energimyndigheten har levererat hela fem rapporter med beslutsunderlag som kan vara intressant att ta del av då några av förslagen kanske kommer att påverka oss i nära framtid?

Man hävdar också att Sveriges elbehov kan dubblas redan 2035

https://via.tt.se/pressmeddelande/3401815/energimyndigheten-levererar-forslag-for-sveriges-resa-till-fossilfrihet?publisherId=3236218&lang=sv

https://www.energimyndigheten.se/4af928/globalassets/klimat–miljo/elektrifiering/myndighetsgemensam-uppfoljning–av-samhallets-elektrifiering-huvudrapport-2023.pdf

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/vagen-mot-en-eldriven-framtid/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

DN erfar: Klimathandlingsplanen presenteras nästa vecka

Klimathandlingsplanen kommer att presenteras veckan före jul, erfar DN. Men det är fortfarande oklart om förslaget om nationell handel med utsläppsrätter kommer med.

– Vi jobbar på att få fram den så snart som möjligt, men jag tänker inte göra det på bekostnad av innehållet och kvaliteten. Exakt när den kommer beror på hur snabbt vi lyckas förhandla klart och komma överens, säger hon.

Regeringen har tidigare uppgett att klimathandlingsplanen ska visa hur utsläppen ska sjunka. Men DN kunde i november avslöja att beräkningar av förslagens effekter plockats bort i ett tidigare utkast av planen. Enligt tjänstemännens anteckningar var orsaken att effekten på utsläppen är ”väldigt liten”.

Sverige har flera nationella klimatmål, bland annat att utsläppen inom den sektor som omfattar transporter bör vara 63 procent lägre år 2030 än utsläppen år 1990.

Läs mer i länken: https://www.dn.se/sverige/dn-erfar-klimathandlingsplanen-presenteras-nasta-vecka/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center