Jonas Fröberg i DN: Konflikten hettar till – vågar du köpa en Tesla?

På sistone har inte Musk fått så positiva rubriker i media men i Sverige står Tesla idag som mest eftertraktade märke någonsin. (Vilket ju är utmärkt för vår energiomställning). Jonas Fröberg skrev för DN en utmärkt artikel den intresserade bör läsa.

Så – vågar man köpa en Tesla? Frågan är komplicerad och måste delas in i tre möjliga scenarier. Det första och mest kritiska skulle vara om Teslas organisation lämnar Sverige. Det andra är om Tesla skriver på kollektivavtal. Och det tredje om IF Metall ger sig och avblåser konflikten. De senare två scenarierna ger föga inverkan för dig som bilköpare. Men om Tesla plötsligt lämnar Sverige ställs frågan på sin spets.

Finns det en risk att Tesla lämnar Sverige?

Ja. Inte i nuläget men om det drar ut på tiden.

Positionerna har nämligen sällan varit så låsta. Både Teslas vd Elon Musk och IF Metall gräver ner sig allt djupare i skyttegravarna. Elon Musks hårdnackade globala motstånd mot facken står mot den svenska modellen. På den fackliga sidan genomför nu åtta av fjorton LO-förbund sympatiåtgärder.

Den senaste är att Postnord vägrar leverera nummerskyltar, vilket DI var först att rapportera om. Regler gör att Tesla inte heller får hämta ut dem eller låta dem skickas på annat sätt. Detta är något som Tesla i ett mejl till DN kallar ”anmärkningsvärt”. Teslas huvudkontor i USA har å sin sida gett order om att inga kollektivavtal får tecknas. Elon Musk själv kommmenterar det på X, tidigare Twitter med ”Det här är galenskap” (This is insane).

Vi ska också komma ihåg att det står mycket på spel globalt för Tesla. Bilarbetarfacket UAW i USA trycker på för att Tesla ska teckna avtal med facken där. President Biden gick ut den 9 november och gav facken sitt stöd. Även IG Metall i Tyskland trycker på vid Teslas fabrik utanför Berlin.

Tecknar Musk avtal nu i Sverige kan facken i övriga länder använda det som hävstång.

Än så länge har Teslas kunder knappt märkt av strejken – där det ännu är oklart hur många Teslamekaniker som strejkar. Bara förra veckan levererades 500 bilar.

Lägg till att vd Elon Musk är en särpräglad person med hårda principer och ibland nyckfulla beslut. Jag har själv intervjuat honom ansikte mot ansikte under en timme och kan skriva under på det. Vi ska komma ihåg att Teslas försäljning i Sverige är liten globalt sett: det första kvartalet 2023 låg den på under 1 procent (0,9) av den globala försäljningen – att lämna Sverige är ingen omöjlighet för Musk – även om det skulle svida rejält.

Vad skulle teoretiskt hända om Tesla lämnar Sverige – hur länge måste Tesla hålla med reservdelar?

Så länge kunden har reklamationsrätt – 3 år enligt konsumentköplagen – måste Tesla kunna avhjälpa felet. Då måste det i praktiken finnas reservdelar. Detta gäller också garantierna – allt enligt Konsumentverket.

Tesla har en så kallad grundläggande begränsad fordonsgaranti i 4 år eller 8 000 mil, en begränsad garanti finns för skyddssystemet i 5 år eller 10 000 mil. Batterierna har garantier på 8 år eller mellan 16 000 och 24 000 mil, beroende på Teslamodell. Vagnskadegarantin gäller i tre år.

Tesla är ett populärt bilmärke – den mindre suven Model Y är fram till oktober den bäst säljande bilmodellen alla kategorier i Sverige under 2023. Det finns fristående aktörer som säljer Tesladelar och Tesla har väl fungerande organisationer i grannländer som torde kunna sälja delar in till Sverige.

Om verkstäderna och Teslas ambulerande servicetekniker försvinner över en natt då?

Du som konsument har fortfarande samma rättighet att klaga på fel, både inom ramen för reklamationsrätten och för garantierna. Då måste Tesla stå för detta och du som kund kan gå till andra verkstäder så länge dessa utför arbetet ”på ett fackmässigt sätt”, enligt ett beslut i Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Allt enligt Konsumentverket.

Inom EU måste också Tesla tillhandahålla så kallad serviceinformation till andra verkstäder – alltså ge råd och visa på knep hur man byter exempelvis värmepaket eller bromsskivor. Du kan då som kund i Sverige gå till andra verkstäder än de auktoriserade. Allt enligt enligt en dom i marknadsdomstolen.

Skulle Teslas uppdateringar via nätet påverkas?

Nej, det som kallas OTA (over the air update) skjuts ut ändå från Tesla till bilarna via nätet. Detta är viktigt – eftersom nästan alla vitala funktioner i en Tesla kan lagas på det sättet.

Jaha, inga frågetecken då?

Jo, om en kund hamnar i trångmål med utebliven leverans eller service är det faktiskt inte helt klarlagt om denne får ersättning. Det finns en osäkerhet huruvida strejken kan ses som det som på juristspråk kallas ”ett hinder utanför företagets kontroll”. Då kan kanske konsumenten inte ställa de kraven. Enligt konsumentverket är detta inte prövat hos ARN. Det är en osäkerhet.

Skulle det gå att köpa Teslor från andra länder om Tesla lämnar Sverige?

Det vet vi inte – med det går så klart att köpa i annat EU-land varifrån det är tämligen enkelt att privatimportera. Med tanke på Teslas popularitet är det inte omöjligt att det blir en ”gråimport” via olika firmor eller generalagenter i grannländerna. Men det är en spekulation. Och då gäller inte vagnskadegarantin där man bara behöver betala för halvförsäkring de tre första åren. Den är nämligen en svensk konstruktion.

Går begagnatpriserna ner?

Min bedömning är att det skulle få små konsekvenser på kort sikt. Men om Tesla går ut ur Sverige och samtidigt blir en skäms-symbol som märket som går emot den svenska modellen, då kan begagnatpriserna gå ner på sikt.

Så – vågar man då köpa en Tesla?

Sammantaget är svaret ja, sett ur de faktiska omständigheterna. Det kommer att finnas reservdelar och möjligheter att laga bilarna. Men på sikt kan Tesla bli en symbol för något antifackligt och mot den svenska modellen. Då är det upp till var och en att bedöma konflikten ur sitt perspektiv.

https://www.dn.se/ekonomi/jonas-froberg-konflikten-hettar-till-vagar-du-kopa-en-tesla/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Preem bygger om i Lysekil för 5,5 miljarder – diesel ska bytas mot bioflygbränsle

Drivmedelsbolaget Preems raffinaderi i Lysekil ska byggas om för 5,5 miljarder. Den anläggning som i dag producerar diesel ska i stället tillverka biobränsle till flyg och det som kallas förnybar diesel.

Beskedet om investeringen meddelades på måndagen och enligt företaget blir man den största producenten i norra Europa av förnybart flygbränsle, och en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter.

Ombyggnationen ska inledas under nästa år och beräknas stå klar 2027 och höja produktionskapaciteten av det man kallar förnybart med 1,2 miljoner kubikmeter, att jämföra med dagens totala kapacitet i Lysekil på 530 000 kubikmeter.

Bolaget säger också att de fossila utsläppen lokalt i Lysekil ska med åtgärden sänkas med 200 000 ton koldioxid.

– Efterfrågan på förnybara flygbränslen ökar snabbt, och vi för redan nu dialoger med flera stora flygbolag. Marknaden drivs av både ökad medvetenhet och gemensamma regelverk i EU. Med investeringen positionerar vi även Sverige som en av Europas viktigaste producenter av förnybara flygbränslen. säger Preems vd Magnus Heimburg i pressmeddelandet.

De 5,5 miljarderna ska användas till att bygga om den så kallade Isocrackeranläggningen. Kapitalet uppges komma dels från bolaget självt, dels från externa finansiärer.

Innan ombyggnationen kan komma igång ska mark- och miljödomstolen säga sitt.

https://www.energinyheter.se/20231127/30414/preem-satsar-55-miljarder-storskalig-ombyggnation-i-lysekil

https://www.dn.se/ekonomi/preem-bygger-om-i-lysekil-for-5-5-miljarder-diesel-ska-bytas-mot-bioflygbransle/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Rapport visar energi-möjligheterna för Sverige och norden

Rapporten The Energy Transition Readiness Index 2023 (ETRI 2023) har kartlagt 14 europeiska elmarknader. Det visar sig att Sverige, Norge och Finland ligger bäst till, enligt rapporten.

Rapporten (länk här) undersöker hur väl förberedda de är för att skapa mer förnybar energi, minska koldioxidutsläppen och nå klimatmålen som har satts upp för år 2030. Det är analytiker från Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA), Storbritanniens största intresseorganisation för förnybar energi och ren teknik, som har genomfört rapporten, tillsammans med energihanteringsföretaget Eaton och investeringsbolaget Foresight Group. 

Den största utmaningen, enligt rapporten, är energiflexibiliteten. När fossila bränslen fasas ut behöver nationella elnät kunna balansera den förnybara energiproduktionen som inte är planerbar. Endast Sverige, Norge och Finland ser ut att kunna överbrygga denna flexibilitetslucka med enkelhet tack vare stor tillgång till vattenkraft och etablerade flexibla marknader.  

– ”När det inte finns tillräcklig flexibilitet i elsystemet kan problem som strömavbrott eller överbelastning uppstå. Lösningar kan till exempel vara energilagring och solceller som spelar roll för att avlasta och stabilisera elnätet. Detta är nyckeln till att säkerställa överkomliga elpriser och leveranssäkerhet, säger Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton”. 

Via Energinyheter.se: https://www.energinyheter.se/20231116/30343/rapport-2023-elnatskapacitetens-roll-i-sveriges-klimatstravan

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Experterna: Putins nya ekonomiska vapen räddar ryska krigsbudgeten – och hotar Östersjön

Via DAGENS NYHETER: Med hjälp av en växande ”skuggflotta” av gamla och oförsäkrade tankfartyg rundar nu Ryssland sanktionerna mot landets oljesektor.

– Ökade oljeintäkter stärker den ryska statsbudgeten och stabiliserar rubeln. Dessutom innebär den här handeln stora miljörisker i Svarta havet och Östersjön, säger sanktionsexperten Yuliia Pavytska.

Trots kriget och sanktionerna fortsätter Ryssland att exportera stora mängder fossila bränslen som betingar ett allt högre pris på världsmarknaden.

Under hösten har den ryska statens oljeinkomster stigit till den högsta nivån sedan april förra året. Det visar en undersökning från Kiev School of Economics.

– Sedan invasionen och efter G7-ländernas embargo och pristak har rysk olja handlats till nedsatt pris på världsmarknaden. Men det vi ser är att nedsättningen stegvis har minskat, från 40 dollar per fat till 14 dollar per fat. Det ger Ryssland betydligt mer pengar, säger sanktionsexperten Yuliia Pavytska.

Tillsammans med Japan, Kanada, Storbritannien och USA har EU infört dels ett importstopp, dels ett pristak på rysk olja.

Det har tvingat Ryssland att dirigera om sin oljeexport till länder som Indien och Kina. Men eftersom de internationella transporterna är beroende av västerländska företag – inte minst inom försäkringar – ha det funnits en öppning för G7-länderna att kontrollera priset och strypa de ryska intäkterna.

Det beroendet har Ryssland hittat vägar runt. I augusti sprängdes pristaket, satt till 60 dollar per fat.

Federala statens intäkter från oljesektorn, miljarder rubel per månad.

– Vi ser olika former av manipulation i prisuppgifter, försäkringar och frakt som gör att man oftare undkommer pristaket, säger Yuliia Pavytska.

Ryssland försöker samtidigt helt undvika att involvera västerländska motparter med hjälp av en växande ”skuggflotta”.

– Vår analys visar att Ryssland använde 178 tankfartyg ur denna skuggflotta bara under september.

Det handlar om gamla, oförsäkrade tankfartyg vars egentliga ägare döljs bakom olika bolagsupplägg och andra länders flagg. Och förutom att oljevolymerna ombord inbringar stora inkomster är de ett påtagligt miljöhot, påpekar Yuliia Pavytska.

– Ökade oljeintäkter stärker den ryska statsbudgeten och stabiliserar rubeln. Dessutom innebär den här handeln stora miljörisker i rutterna på Svarta havet och i Östersjön. Vårt förslag är att europeiska länder ska ställa krav på att alla fartyg som passerar deras vatten måste vara försäkrade mot oljeutsläpp, säger hon.

Läs mer i den ev låsta artikeln på DN.se

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Fossilfritt Sverige dömer ut kritisk rapport. ”De lägger en dimridå”

Nationalekonomerna Magnus Henrekson och David Sundén släppte förra veckan en kritisk rapport om satsningarna på fossilfritt stål i norra Sverige. Nu får de mothugg av Svante Axelsson, som sedan 2016 varit nationell samordnare för regeringsintiativet Fossilfritt Sverige.

– Vi har en kapplöpning mellan olika länder på en växande marknad där det är bra betalt, att då lägga en dimridå på det här sättet ser jag som olyckligt, säger Axelsson.

Han tillägger att ekonomernas kritik riskerar att sänka tempot i omställningen när det i stället behöver öka. Att förhålla sig passiv när andra länder gasar kan i slutändan bli ”det största slöseriet med skattepengar”, säger Axelsson.

https://sverigesradio.se/artikel/utredare-satsningarna-pa-gront-stal-ar-olonsamma

https://omni.se/domer-ut-kritisk-rapport-de-lagger-en-dimrida/a/pQR7yW

https://www.di.se/nyheter/motattacken-planeten-haller-pa-att-brinna-upp/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Elbilar fortsätter tappa i statistiken för året enligt MobilitySweden

Mattias Bergman, VD på MobilitySweden är helt klart oroad i kommentar till statistiken för oktober och framhäver att regeringen inkluderar styrmedel som gör att landet klarar klimatmålen!

I oktober 2023 registrerades totalt 25 016 nya bilar. En ökning med 12 procent jämfört med oktober 2022. Andelen laddbara är fortsatt hög och uppgick till nära 61 procent av nyregistreringarna i oktober. Detta är drivet av företagsmarknaden som står för sju av tio av årets alla registreringar av nya laddbara personbilar. Privatmarknaden är fortsatt svag vilket även syns tydligt i branschens interna orderstatistik som har vikt ner kraftigt. Andelen elbilar sjunker från årets högsta nivå som var drygt 44 procent i september till cirka 38 procent i oktober.

I orderstatistiken är elbilar den produktkategori som faller mest just nu vilket kommer att synas i registreringsstatistiken inom kort. Detta är oroande för Sveriges förmåga att nå både nationella och EU:s klimatmål. Det är viktigt att regeringen i sin klimathandlingsplan har höga mål för klimatet och i kommande budgetar inkluderar styrmedel som leder mot målen, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Fullständiga rapporten i länken: https://mobilitysweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2023_3/okning-av-latta-fordon-till-foljd-av-forbattrad-leveransformaga

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center