Experterna: Putins nya ekonomiska vapen räddar ryska krigsbudgeten – och hotar Östersjön

Via DAGENS NYHETER: Med hjälp av en växande ”skuggflotta” av gamla och oförsäkrade tankfartyg rundar nu Ryssland sanktionerna mot landets oljesektor.

– Ökade oljeintäkter stärker den ryska statsbudgeten och stabiliserar rubeln. Dessutom innebär den här handeln stora miljörisker i Svarta havet och Östersjön, säger sanktionsexperten Yuliia Pavytska.

Trots kriget och sanktionerna fortsätter Ryssland att exportera stora mängder fossila bränslen som betingar ett allt högre pris på världsmarknaden.

Under hösten har den ryska statens oljeinkomster stigit till den högsta nivån sedan april förra året. Det visar en undersökning från Kiev School of Economics.

– Sedan invasionen och efter G7-ländernas embargo och pristak har rysk olja handlats till nedsatt pris på världsmarknaden. Men det vi ser är att nedsättningen stegvis har minskat, från 40 dollar per fat till 14 dollar per fat. Det ger Ryssland betydligt mer pengar, säger sanktionsexperten Yuliia Pavytska.

Tillsammans med Japan, Kanada, Storbritannien och USA har EU infört dels ett importstopp, dels ett pristak på rysk olja.

Det har tvingat Ryssland att dirigera om sin oljeexport till länder som Indien och Kina. Men eftersom de internationella transporterna är beroende av västerländska företag – inte minst inom försäkringar – ha det funnits en öppning för G7-länderna att kontrollera priset och strypa de ryska intäkterna.

Det beroendet har Ryssland hittat vägar runt. I augusti sprängdes pristaket, satt till 60 dollar per fat.

Federala statens intäkter från oljesektorn, miljarder rubel per månad.

– Vi ser olika former av manipulation i prisuppgifter, försäkringar och frakt som gör att man oftare undkommer pristaket, säger Yuliia Pavytska.

Ryssland försöker samtidigt helt undvika att involvera västerländska motparter med hjälp av en växande ”skuggflotta”.

– Vår analys visar att Ryssland använde 178 tankfartyg ur denna skuggflotta bara under september.

Det handlar om gamla, oförsäkrade tankfartyg vars egentliga ägare döljs bakom olika bolagsupplägg och andra länders flagg. Och förutom att oljevolymerna ombord inbringar stora inkomster är de ett påtagligt miljöhot, påpekar Yuliia Pavytska.

– Ökade oljeintäkter stärker den ryska statsbudgeten och stabiliserar rubeln. Dessutom innebär den här handeln stora miljörisker i rutterna på Svarta havet och i Östersjön. Vårt förslag är att europeiska länder ska ställa krav på att alla fartyg som passerar deras vatten måste vara försäkrade mot oljeutsläpp, säger hon.

Läs mer i den ev låsta artikeln på DN.se

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Fossilfritt Sverige dömer ut kritisk rapport. ”De lägger en dimridå”

Nationalekonomerna Magnus Henrekson och David Sundén släppte förra veckan en kritisk rapport om satsningarna på fossilfritt stål i norra Sverige. Nu får de mothugg av Svante Axelsson, som sedan 2016 varit nationell samordnare för regeringsintiativet Fossilfritt Sverige.

– Vi har en kapplöpning mellan olika länder på en växande marknad där det är bra betalt, att då lägga en dimridå på det här sättet ser jag som olyckligt, säger Axelsson.

Han tillägger att ekonomernas kritik riskerar att sänka tempot i omställningen när det i stället behöver öka. Att förhålla sig passiv när andra länder gasar kan i slutändan bli ”det största slöseriet med skattepengar”, säger Axelsson.

https://sverigesradio.se/artikel/utredare-satsningarna-pa-gront-stal-ar-olonsamma

https://omni.se/domer-ut-kritisk-rapport-de-lagger-en-dimrida/a/pQR7yW

https://www.di.se/nyheter/motattacken-planeten-haller-pa-att-brinna-upp/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center