Framsteg för forskning runt batteriåtervinning

Både KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Chalmers i Göteborg har gjort intressanta framsteg med avancerad forskning kring batteriåtervinning.

Forskare vid KTH har effektiviserat processen för återvinning av batterier. Detta med hjälp av vanliga cellulosafibrer som kan separera batterimetaller från övriga material.

Användningen av batterier förväntas öka rejält under de närmaste åren till följd av elektrifieringen av vårt samhälle. Parallellt med detta är det en stor utmaning att förse den ökade batteriproduktionen med de metaller som behövs. Ovanpå detta har politiker på EU-nivå röstat igenom krav på att förbrukade batterier till stor del ska återvinnas.

https://www.kth.se/om/nyheter/centrala-nyheter/framsteg-for-forskning-runt-batteriatervinning-1.1285850

Nytt miljövänligt recept på batteriåtervinning. ”Chalmers”.

Forskare på Chalmers presenterar nu ett nytt och effektivt sätt att återvinna metaller från elbilsbatterier. Metoden gör det möjligt att återvinna 100 procent aluminium och 98 procent litium ur förbrukade elbilsbatterier. Samtidigt minimeras förlusten av värdefulla råvaror som nickel, kobolt och mangan. Det krävs inga dyra eller skadliga kemikalier i processen, då forskarna använder sig av oxalsyra – en syra som även förekommer i växtriket. 

– Hittills har ingen lyckats hitta exakt rätt förutsättningar för att separera så här mycket litium med oxalsyra – och dessutom få bort allt aluminium samtidigt. Eftersom alla batterier innehåller aluminium behöver vi kunna ta bort det utan att förlora de andra metallerna, säger Léa Rouquette, doktorand vid institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers. 

https://www.energinyheter.se/20231017/30133/nytt-miljovanligt-recept-pa-batteriatervinning

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Autopilot: Tesla FSD begränsas ännu hårt av UNCE-reglerna

Tesla har vid flera tillfällen gjort flera framsteg med FSD beta i Nordamerika men många ägare och köpsugna kan fortfarande inte nyttja Tesla autopilot i EU

Steven Peeters är en vloggare som sedan Tesla FSD presenterades har ägnat flera år av tester och djupdykningar i dokumentation kring hur dessa system fungerar och implementeras. Se hans kommentarer kring den senaste utvecklingen.

Länk till UNECE, GRVA: https://unece.org/transport/events/wp29grva-working-party-automatedautonomous-and-connected-vehicles-17th-session

Här visar Steven Peeters en testkörning med Tesla Model S Plaid hur pass lite som Tesla Autopilot Beta klarar i Europa.

https://youtu.be/TSs9UtUQttM?si=4xKAwgcfxf-d_kwS
GRVA – (under UNECE, Working Party on Automated/Autonomous and Connected Vehicles) hade sitt möte i slutet av september 2023 och återigen var dokumenten inte klara i tid. De borde ha slutförts i juni, men med dessa ytterligare månader misslyckas GRVA fortfarande med att slutföra DCAS-förordningen (Driver Control Assistance Systems) som skulle tillåta FSD-beta i Europa.
Just nu kan vi bara hoppas att de avslutar det för januarimötet som ska röstas om och kanske kan vi få det i mitten av 2024. Om inte, måste det antas på mötet i juni 2024, vilket innebär att det bara kommer att tillåtas från och med januari 2025.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Debatt: Över 200 företag – Skrota inte klimatmålet

Man menar i debattartikeln att synergieffekter överväger vilka ger ett stort antal fördelar som kan få ner våra negativa klimateffekter om en tydlig plan finns.

Mål i närtid har mycket större betydelse för näringslivet än mål för en avlägsen framtid. Specifika mål är lättare att omvandla till konkreta affärer än vaga mål för samhället i stort och nationella mål kompletterar och förtydligar europeiska mål. Utifrån detta betonar vi från vikten av att det svenska 2030-målet finns kvar och får en trovärdig handlingsplan.

https://www.di.se/debatt/over-200-foretag-skrota-inte-klimatmalet/?

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Regeringen överväger dyr plan B för att klara EU-mål

Regeringen överväger att slopa de nationella klimatmålen, enligt tidigare uppgifter till Altinget. Men även om de nationella målen slopas måste Sverige leva upp till EU:s skärpta krav och därför förbereder regeringen en plan B, skriver Dagens Nyheter. 

Regeringens förslag om sänkt skatt på drivmedel och sänkt reduktionsplikt leder till ökade utsläpp inom fordonssektorn. För att kompensera vill regeringen annullera utsläppsrätter för den tunga industrin. 

Det innebär att industrin får släppa ut mindre växthusgaser, samtidigt som fordonssektorn får släppa ut mer. DN skriver att det kan komma att kosta flera miljarder då utsläppsrätterna hade sålts om de inte annullerades. 

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) bekräftar planen för DN och skriver att den blir mer kostnadseffektiv än att behålla reduktionsplikten.

https://omni.se/regeringen-overvager-dyr-plan-b-for-att-klara-eu-mal/a/O8dpP1

Fakta:EU och klmatet
Utsläppsrätter: Stora industrier som orsakar utsläpp måste köpa utsläppsrätter. Därmed sätts ett pris på koldioxid. Mängden utsläppsrätter minskar över tid för att EU ska nå sina klimatmål.
ESR: För de delar av ekonomin som inte täcks av handeln med utsläppsrätter finns istället förordningen om ansvarsfördelning (den engelska förkortningen är ESR). Det berör bland annat transporter, uppvärmning och jordbruk. Ansvaret fördelas mellan länderna efter ekonomisk styrka. Sverige hör till dem som har de hårdaste kraven: 50 procent mindre utsläpp till 2030.
Klimatmål: 2030 ska EU:s samlade utsläpp vara 55 procent mindre än 1990. 2050 ska unionen vara klimatneutral. Sverige har flera nationella mål. Ett gäller transportsektorn där minskningen 2030 ska vara 70 procent jämfört med 2010. Riksdagen har också beslutat att de svenska utsläppen ska vara netto noll 2045.
Källa: DN

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Volta Zero hårdtestas vid Oktoberfest

Nere i München är det årliga firandet Oktoberfest i full gång. De sex miljoner besökarna hinkar då i sig närmre sex miljoner liter öl. För att ingen ska gå törstig använder Paulaner 16-tonsversionen av Volta Zero för ölleveranser till festområdet.

Och intresse finns. Redan förra året lade logistikjätten DB Schenker en beställning på 1 470 Volta Zero. Enligt tidigare uppgifter har Volta Trucks tagit emot 6 500 förbokningar.

Via Elbilen i Sverige: https://elbilen.se/nyheter/utslappsfri-oltransport-volta-zero-hardtestas-vid-oktoberfest/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center