Regeringen överväger dyr plan B för att klara EU-mål

Regeringen överväger att slopa de nationella klimatmålen, enligt tidigare uppgifter till Altinget. Men även om de nationella målen slopas måste Sverige leva upp till EU:s skärpta krav och därför förbereder regeringen en plan B, skriver Dagens Nyheter. 

Regeringens förslag om sänkt skatt på drivmedel och sänkt reduktionsplikt leder till ökade utsläpp inom fordonssektorn. För att kompensera vill regeringen annullera utsläppsrätter för den tunga industrin. 

Det innebär att industrin får släppa ut mindre växthusgaser, samtidigt som fordonssektorn får släppa ut mer. DN skriver att det kan komma att kosta flera miljarder då utsläppsrätterna hade sålts om de inte annullerades. 

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) bekräftar planen för DN och skriver att den blir mer kostnadseffektiv än att behålla reduktionsplikten.

https://omni.se/regeringen-overvager-dyr-plan-b-for-att-klara-eu-mal/a/O8dpP1

Fakta:EU och klmatet
Utsläppsrätter: Stora industrier som orsakar utsläpp måste köpa utsläppsrätter. Därmed sätts ett pris på koldioxid. Mängden utsläppsrätter minskar över tid för att EU ska nå sina klimatmål.
ESR: För de delar av ekonomin som inte täcks av handeln med utsläppsrätter finns istället förordningen om ansvarsfördelning (den engelska förkortningen är ESR). Det berör bland annat transporter, uppvärmning och jordbruk. Ansvaret fördelas mellan länderna efter ekonomisk styrka. Sverige hör till dem som har de hårdaste kraven: 50 procent mindre utsläpp till 2030.
Klimatmål: 2030 ska EU:s samlade utsläpp vara 55 procent mindre än 1990. 2050 ska unionen vara klimatneutral. Sverige har flera nationella mål. Ett gäller transportsektorn där minskningen 2030 ska vara 70 procent jämfört med 2010. Riksdagen har också beslutat att de svenska utsläppen ska vara netto noll 2045.
Källa: DN

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center