Värt att uppmärksamma

Det är ingen nyhet för de flesta att klimathoten är en realitet och att nuvarande regering ådstakommit både förseningar och förvirring.

Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 29 anmälningar från riksdagsledamöterna. I fem granskningar pekar KU på att det har förekommit brister.

I följande granskningar pekar KU på att det har förekommit brister i regeringens handläggning eller en ministers agerande; i fråga om klimatarbetet.

  • Förflyttningen av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör
  • Klimat- och miljöministerns uttalande om behovet av ny kärnkraft
  • Klimat- och miljöministerns uttalande om behovet av ny kärnkraft

Andra resultat i granskningen 

  • Överläggning och samråd om fiskemöjligheter i Östersjön
  • Utsläppsberäkningar i budgetpropositionen
  • Finansministerns uttalande om subventioner till vindkraft
  • Energi- och näringsministerns uttalande om utsläppsberäkningar

https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/aktuelltnotiser/2024/maj/30/kus-granskning-av-regeringen-ar-klar_cms2a32e710-fba3-4878-a6c0-43a9f0007304sv

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet

Under våren samlas 60 slumpvist utvalda svenskar för att diskutera klimatpolitik. Gruppen speglar samhället och uppdraget är att föreslå åtgärder för att minska utsläppen i linje med Parisavtalet. Medborgarrådet är en del av ett stort forskningsprojekt om rättvis klimatomställning.

https://www.lu.se/artikel/sveriges-forsta-nationella-medborgarrad-om-klimatet

https://sverigesradio.se/artikel/60-slumpmassigt-utvalda-ska-losa-klimatomstallningen

Mer om klimatmedborgarrådet:
Medborgarråd om klimatet arrangeras på initiativ av det transdisciplinära forskningsprogrammet Fairtrans, som drivs av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Högskolan i Gävle. I programmet ingår även Lunds universitet, Uppsala universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet, samt mer än 20 organisationer, merparten från civilsamhället. Fairtrans finansieras av Mistra och Formas.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Klimatforskaren Michael Mann vann viktig rättegång mot klimatskeptiker

En stor seger för vetenskap, sanning och forskare som ägnar sina liv åt att söka fakta i viktiga frågor som påverkar människors hälsa och vår planets framtid.

Bakgrund

Mann blev berömd för en graf som först publicerades 1998 i tidskriften Nature som kallades ”hockeyklubban” för sin dramatiska illustration av en värmande planet. Den visade att medeltemperaturerna på norra halvklotet förändrades lite under 900 år, tills de började stiga snabbt på 1900-talet. Just detta faktum är nu i skrämmande realitet. Lyssna/se klippet nedan:

Klipp CNN där Michael Mann berättar om rättens utlåtande

Man kan läsa mer om fallet här via The Guardian https://www.theguardian.com/environment/2024/feb/09/us-climate-scientist-michael-mann-wins-1m-in-defamation-lawsuit

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Regeringen överväger dyr plan B för att klara EU-mål

Regeringen överväger att slopa de nationella klimatmålen, enligt tidigare uppgifter till Altinget. Men även om de nationella målen slopas måste Sverige leva upp till EU:s skärpta krav och därför förbereder regeringen en plan B, skriver Dagens Nyheter. 

Regeringens förslag om sänkt skatt på drivmedel och sänkt reduktionsplikt leder till ökade utsläpp inom fordonssektorn. För att kompensera vill regeringen annullera utsläppsrätter för den tunga industrin. 

Det innebär att industrin får släppa ut mindre växthusgaser, samtidigt som fordonssektorn får släppa ut mer. DN skriver att det kan komma att kosta flera miljarder då utsläppsrätterna hade sålts om de inte annullerades. 

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) bekräftar planen för DN och skriver att den blir mer kostnadseffektiv än att behålla reduktionsplikten.

https://omni.se/regeringen-overvager-dyr-plan-b-for-att-klara-eu-mal/a/O8dpP1

Fakta:EU och klmatet
Utsläppsrätter: Stora industrier som orsakar utsläpp måste köpa utsläppsrätter. Därmed sätts ett pris på koldioxid. Mängden utsläppsrätter minskar över tid för att EU ska nå sina klimatmål.
ESR: För de delar av ekonomin som inte täcks av handeln med utsläppsrätter finns istället förordningen om ansvarsfördelning (den engelska förkortningen är ESR). Det berör bland annat transporter, uppvärmning och jordbruk. Ansvaret fördelas mellan länderna efter ekonomisk styrka. Sverige hör till dem som har de hårdaste kraven: 50 procent mindre utsläpp till 2030.
Klimatmål: 2030 ska EU:s samlade utsläpp vara 55 procent mindre än 1990. 2050 ska unionen vara klimatneutral. Sverige har flera nationella mål. Ett gäller transportsektorn där minskningen 2030 ska vara 70 procent jämfört med 2010. Riksdagen har också beslutat att de svenska utsläppen ska vara netto noll 2045.
Källa: DN

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Hej Leif, Henrik, Hans och Stefan

En utmärkt kommentar av Sveriges radios Lotten Collin angående klimatet i Sydeuropa

https://sverigesradio.se/avsnitt/det-finns-hjalp-om-man-borjat-tro-pa-jordens-undergang-lotten-collin-paris

Hej Leif, Henrik, Hans och Stefan. Och alla andra ni som skrev till mig för några veckor sedan när jag pratade om värmeböljan i Sydeuropa. Ni var arga. För jag rapporterade om ”temperaturer som inte stämde”. Ni hade minsann googlat vädret på Sicilien, och det stod inte 47 grader. Ni tyckte inte att det fanns något skäl att prata om marktemperatur, även om spanska medier gjorde det.

”Varför ska ni journalister skrämma upp människor så?” undrade Lars. ”Jag vill tipsa att det finns hjälp om man börjat tro på jordens undergång” hälsade Robban. ”Hela Twitter garvar åt hur jävla korkad du är din dumma jävla clown” skrev Magnus.

Jag öppnar sällan Twitter. Men när jag nu gör det är det för att se filmer från Sicilien. Från bränderna som slukar ett gammalt kloster i Palermo. Från sjukhus som evakueras under brandrök. Från en soptipp som brinner så att den hälsovådliga röken sprider sig i staden. Och från grannstaden Catania, där det varit strömavbrott i flera dagar. Elkablarna som ligger under vägarna har skadats i värmen. Men varför!? Asfalt kan ju inte brinna! Nä, men när marktemperaturen gick över 50 grader slutade elkablarna fungera. Vattenförsörjningen likaså, eftersom pumparna står stilla utan el.

”Jag har semestrat på Sicilien. Och det är alltid varmt där på somrarna”. Ja. Men säg det till de italienska brandmännen som ligger utslagna på gatan med sotig hud, till människorna som var utan el och vatten i flera dygn.

Och vad säger ni till de äldre männen och kvinnorna som inte kunde ta sig ut när lågorna slukade deras hus? Till kvinnan som fastnade i en hiss och dog under branden?

I veckan har personer från flera partier i Italiens högernationalistiska koalitionsregering paraderat i TV-nyheterna. De säger: ”Det finns ingen plats för klimatförnekelse i Italien”. Och ”Om vi inte gör något åt klimatförändringarna kommer vi räkna våra döda”. Och ”Klimatet förändras, jag kan inte minnas att det varit så här varmt förr”. Då kan vi lugna: Oroa er inte. Jag har hört att det finns hjälp om man börjat tro på jordens undergång.

Lotten Collin, Paris.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Vetenskapsradion Klotet förklarar resultatet av COP27 i Egypten

Så kan klimatarbetet förändras i grunden – vägen framåt efter COP27

FNs klimatmöte COP27 är över – ett slutdokument signerades till slut på övertid – men vad blev egentligen resultatet? Och utsläppen, vad kan vi förvänta oss efter klimatmötet i Egypten? Och var det egentligen på G20-mötet som det mest intressanta hände? Är det läge att förändra klimatmötena helt? Ja det föreslår Johan Rockström.

Medverkande:

Richard Myrenberg, afrikakorrespondent, Sveriges radio, Johan Rockström, klimatforskare och chef för Potsdaminstitutet i Tyskland, Andreas Magnusson, Fridays for Future, Mathias Fridahl, forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet, Åsa Persson, forskningschef vid Stockholm environment institute, Marie-Louise Kristola, klimatkorrespondent, Sveriges Radio, Ia Anstoot, Nuclear for climate.

https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-kan-klimatarbetet-forandras-nar-politiken-kort-fast

Startupen Wegaw får 974 000€ för att få företag och regeringar nå nollutsläpp

Genom att kombinera satellitdata med noggranna AI-analyser presenterar Wegaw aktuella data för intressenter inom förnybar energi som möjliggör effektivare klimatinsatser.

Startupen Wegaw valde investerare som närmast återspeglade deras egna värderingar och engagemang för ren klimatteknik.

”Vår vision är att möjliggöra en helt ren energiomställning genom att leverera en tydlig förståelse för framtida förnybar energiproduktion via analysdata från rymden. Vi är särskilt stolta över att ha attraherat en sådan otrolig line-up av internationella klimatteknikinvesterare som stödjer våra ambitioner och är glada över att aktivt samarbeta med framtidstänkande energiföretag över hela världen.”

Ion Padilla, VD och medgrundare

Genom att utnyttja maskininlärning, AI och geospatiala algoritmer för att bearbeta rymddata och identifiera olika egenskaper som snö, vatten, markfuktighet eller vågor på olika nivåer, syftar tekniken till att exakt förutsäga hållbar energiproduktion. 
Genom att kombinera data från fjärrsensorer via satelliter (från European Space Agency och NASA) med dagliga validerade markobservationer och tex. historiska data, genereras skräddarsydda prognoser och insiktsfulla utvärderingar för vattenkraftverk, statliga myndigheter och energihandlare.

Det fina med lösningen ligger i att de producerade datamängderna kan skalas efter behov samtidigt som de erbjuder nästan realtidsinsikter, insikter som Wegaw hävdar har en noggrannhet på 94 % – utan motstycke jämfört med äldre meteorologiska modellbaserade lösningar.

Innovation och teknik är två av drivkrafterna i Europas övergång till nettonoll, och startups kan leda vägen för att världen ska nå sina klimatmål. När vi når punkten ”nu eller aldrig” när det gäller att skydda vår planet, kan dessa insikterna från Wegaw att visa sig vara avgörande för att nå våra klimatmål.

Wegaw är nu verksamt i 5 länder och levererar kraftfulla datauppsättningar till 15 kunder och mer än 30 kraftverk. Startupen grundades i Lausanne 2016 och hjälper företag och regeringar runt om i världen att bättre förstå framtida möjligheter till ren energiproduktion som stödjer energimarknadens stabilitet och minskar beroendet av traditionella fossila bränslen. Wegaw samarbetar också med statliga organ och nationella myndigheter för att minska CO2-utsläppen och hjälpa internationella ansträngningar för att uppnå Net Zero-status. 

Länk till originalartikeln

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Peugeot går över till 100% eldrift med nytt varumärke?

Räcker det med ett varumärke? Peugeot e-MOTION?

Peugeot har faktiskt en god historia att berätta också. Det var faktiskt en av de tillverkare som redan 1995 satsade på en kort men relativt framgångsrik satsning på hel-elektriska bilar.

In 1995, Peugeot launched an electric powered version of the 106, called the 106 Electrique. This was offered in a number of European countries including France, Belgium, The Netherlands, Norway and the United Kingdom.
The electric powertrain was developed and built by French engineering company Heuliez. The car used Nickel-cadmium battery technology manufactured by Saft Groupe S.A., had a top speed of 56 mph (90 km/h) and had an official range of 100 km (62 mi).
Despite the high price of the vehicle, Peugeot anticipated demand for around 15,000 to 20,000 Peugeot 106 Électriques each year, with an expected total production run of 100,000 vehicles. In the end, only 6,400 Peugeot 106 Électriques were sold between 1995 and 2003, most purchased by the French Administration.

https://en.wikipedia.org/wiki/Peugeot_106