Preem bygger om i Lysekil för 5,5 miljarder – diesel ska bytas mot bioflygbränsle

Drivmedelsbolaget Preems raffinaderi i Lysekil ska byggas om för 5,5 miljarder. Den anläggning som i dag producerar diesel ska i stället tillverka biobränsle till flyg och det som kallas förnybar diesel.

Beskedet om investeringen meddelades på måndagen och enligt företaget blir man den största producenten i norra Europa av förnybart flygbränsle, och en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter.

Ombyggnationen ska inledas under nästa år och beräknas stå klar 2027 och höja produktionskapaciteten av det man kallar förnybart med 1,2 miljoner kubikmeter, att jämföra med dagens totala kapacitet i Lysekil på 530 000 kubikmeter.

Bolaget säger också att de fossila utsläppen lokalt i Lysekil ska med åtgärden sänkas med 200 000 ton koldioxid.

– Efterfrågan på förnybara flygbränslen ökar snabbt, och vi för redan nu dialoger med flera stora flygbolag. Marknaden drivs av både ökad medvetenhet och gemensamma regelverk i EU. Med investeringen positionerar vi även Sverige som en av Europas viktigaste producenter av förnybara flygbränslen. säger Preems vd Magnus Heimburg i pressmeddelandet.

De 5,5 miljarderna ska användas till att bygga om den så kallade Isocrackeranläggningen. Kapitalet uppges komma dels från bolaget självt, dels från externa finansiärer.

Innan ombyggnationen kan komma igång ska mark- och miljödomstolen säga sitt.

https://www.energinyheter.se/20231127/30414/preem-satsar-55-miljarder-storskalig-ombyggnation-i-lysekil

https://www.dn.se/ekonomi/preem-bygger-om-i-lysekil-for-5-5-miljarder-diesel-ska-bytas-mot-bioflygbransle/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center