Elflyg: Svenska Heart Aerospace flyttar utveckling till USA

Via DAGENS NYHETER: Heart Aerospace, ett företag grundat 2018 i Göteborg av Anders Forslund och Klara Forslund med ambitionen att utveckla eldrivna passagerarflygplan för reguljärtrafik, överväger att flytta delar av sin verksamhet till USA av flera orsaker vilket jag analyserat här:

  1. Tillgång till finansiering: Bättre möjligheter för att attrahera investeringar och finansiering för stora teknologiska projekt som eldrivna flygplan.
  2. Marknadspotential: Den amerikanska marknaden för luftfart är enorm, både vad gäller inrikesflygningar och utvecklingen av elektriska flygplan.
  3. Regulatoriska fördelar: USA:s luftfartsmyndigheter, som FAA (Federal Aviation Administration), har ibland snabbare och mer flexibla processer för certifiering.
  4. Teknologiska och industriella ekosystem: USA har ett omfattande ekosystem för flyg- och rymdteknik, inklusive tillgång till avancerad forskning, utveckling och produktionstekniker. Detta inkluderar även samarbeten med ledande teknologiföretag och universitet.
  5. Statligt stöd: Amerikanska statliga och federala myndigheter erbjuder ofta stöd och incitament för företag som utvecklar innovativa och miljövänliga teknologier, vilket kan ge ytterligare ekonomiska fördelar.

Genom att flytta till USA kan Heart Aerospace dra nytta av dessa fördelar, vilket kan påskynda deras utvecklingsprogram och hjälpa dem att nå sina mål snabbare och effektivare.

https://www.dn.se/motor/svenskt-elflyg-flyttar-utveckling-till-usa

regeringen-miljonsatsar-pa-forskning-om-elflyg: Elflyg: Svenska Heart Aerospace flyttar utveckling till USA

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center