Värt att uppmärksamma

Det är ingen nyhet för de flesta att klimathoten är en realitet och att nuvarande regering ådstakommit både förseningar och förvirring.

Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 29 anmälningar från riksdagsledamöterna. I fem granskningar pekar KU på att det har förekommit brister.

I följande granskningar pekar KU på att det har förekommit brister i regeringens handläggning eller en ministers agerande; i fråga om klimatarbetet.

  • Förflyttningen av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör
  • Klimat- och miljöministerns uttalande om behovet av ny kärnkraft
  • Klimat- och miljöministerns uttalande om behovet av ny kärnkraft

Andra resultat i granskningen 

  • Överläggning och samråd om fiskemöjligheter i Östersjön
  • Utsläppsberäkningar i budgetpropositionen
  • Finansministerns uttalande om subventioner till vindkraft
  • Energi- och näringsministerns uttalande om utsläppsberäkningar

https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/aktuelltnotiser/2024/maj/30/kus-granskning-av-regeringen-ar-klar_cms2a32e710-fba3-4878-a6c0-43a9f0007304sv

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center