”Raymond” – fd. Gruppsol ställer ut solcellsprodukter på eCar Expo

eCarExpo mässan är nu öppen för allmänheten i Göteborg på Svenska Mässan, 3 till 4 december 2022. Raymond visar upp sina världsledande produkter.

Kom till vår monter och gör en kostnadsfri förstudie och ta del av senaste nyheter av integrerade solceller i tak, solcells paneler, solcells tak, solcells fasader och färgade solcells paneler, solcells carport, batterilager och flexibilitetstjänster. Huawei och Ferroamps produkter finns också i montern.

GruppSol går internationellt – och byter namn till Raymond

Det snabbväxande företaget behöver plats för både fler medarbetare och för att möjliggöra egen produktion vägg i vägg med huvudkontoret.

https://www.mynewsdesk.com/se/raymond/pressreleases/gruppsol-gaar-internationellt-och-byter-namn-till-raymond-3210726

Stoppet på Ringhals 4 förlängs

Nya hinder för fortsatt kärnkraft i Sverige ger tveksamhet och rädsla för ytterligare prishöjningar. ”Planerbarheten riskerar få ytterligare negativa omdömen och kan ifrågasättas”.

  • Stoppet på Ringhals 4 förlängs med tre veckor, återstarten av reaktorn, som var planerad till 31 januari 2023, skjuts fram till 23 februari.
  • Ett omfattande reparationsarbete har pågått sedan en tryckhållare torrkokat i samband med en återstart i slutet av augusti.
  • ”Vi gör något som vi inte har gjort förut, det finns inget facit”, säger vd Björn Linde.

https://sverigesradio.se/artikel/stoppet-pa-ringhals-4-forlangs

Experten varnar om reaktorstoppet: ”Kan leda till osäker eltillgång”

https://sverigesradio.se/artikel/experten-varnar-om-reaktorstoppet-kan-leda-till-osaker-eltillgang

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

KTH inbjuder till nätverksmöte: Framtidens kompetens för ett uthålligt energisystem

Jag fick via KTH en inbjudan till nätverksmöte och dialogsamtal som kan vara intressant för flera.

Välkomna till nätverksmöte och dialogsamtal på temat Framtidens kompetens för ett uthålligt energisystem. Sverige, liksom världen, står inför enorm tillväxt inom energisektorn för att möta omställningen för ett uthålligt samhälle och ett energi-oberoende Europa. För detta behövs kompetens. Alla talanger behövs för att vi ska lyckas uppfylla dessa mål och det krävs samarbete. Detta event syftar till att överbrygga broar och låta industri, myndigheter och akademi mötas.

Tid: Må 2022-12-05 kl 13.00 – 18.00

Plats: KTH Campus, Teknikringen 1, Arenan & Torget samt hörsal Gradängsalen

Språk: Svenska

Föreläsare: Flera

Eventet arrangeras av KTH:s Energiplattform och på initiativ av föreståndare Lina Bertling Tjernberg, även mottagare av utmärkelsen Årets Kraftkvinna 2021.

Övergripande agenda

13.00 Nätverkande och mingel (kaffe serveras )
14.00-16.00 Gradängsalen
16-18 Mingel och nätverkande (enklare förtäring och mingel)

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event/kalender/framtidens-kompetens-for-ett-uthalligt-energisystem-1.1178185?date=2022-12-05&orgdate=2022-11-24&length=1&orglength=0

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Elbilsentrepenören Waldemar Jungner – En laddad historia

Utvecklingen av effektiva och hållbara laddningsbara batterier är en teknologisk knäckfråga i dagens moderna samhälle. Att en viktig grund för detta teknikområde lades av en svensk uppfinnare vid 1800-talets slut är okänt för de flesta.

En novemberdag år 1900 satt uppfinnaren Waldemar Jungner och hans hustru Hulda tillsammans med några journalister, ingenjörer och finansiärer på Hotell Anglais vid Stureplan i Stockholm. De räknade varv efter varv som presterades av en eldriven bil, utrustad med ett silver-kadmiumbatteri som Waldemar Jungner konstruerat.

Birgerjarlsgatan och Stureplan i Stockholm. I bakgrunden syns hotell Anglais. Foto från omkring 1900.

https://www.podbean.com/ew/pb-hiupx-12e10ab

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Solen är det stora svaret på energifrågan, säger forskarna

Vi kan snart få mer elektricitet från solen än vi får från kärnkraften idag, säger forskare. Potentialen är enorm för lönsam och lokalt producerad solenergi. Frågan är bara vad som är tekniskt möjligt.

Hör ett inslag bland annat med stefan Åsberg, som just skaffat solcellsanläggning i Uppsala.

Björn Sanden, Chalmers intervjuas om solparksanläggningar

Hur kommer vi undan beroendet av Kina?

Varför har inte alla nybyggda fastigheter solcellsanläggning?

Idag står villaägare i kö för att få upp solpaneler på sina tak. Samtidigt byggs allt större kommunala solenergiparker runt om i landet. Solel är lönsamt idag, och den blir allt billigare. 2021 gav solenergin en procent av vårt elbehov, men den ökar snabbt. Och Energimyndigheten räknar med att den ska fyrdubblas på bara tre år. Och vad som händer sen vet vi inte idag.

https://sverigesradio.se/avsnitt/solen-ar-det-stora-svaret-pa-energifragan-sager-forskarna

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Saudi Aramco växer friskt på oljeinkomsterna medan oljeutvinningen ökar

De rapporterar sin näst högsta vinst tack vare en ökning av olje- och gaspriserna. Det är intressant i tanke på kommande COP 27. SHARM EL-SHEIKH CLIMATE CHANGE CONFERENCE – NOVEMBER 2022

Samtidigt menar analytiker att oljan ännu är billig – https://seekingalpha.com/article/4551037-oil-is-still-cheap

Bolaget höll sin utdelning – världens största – oförändrad på 18,8 miljarder dollar för tredje kvartalet, trots att det genererade rekordfritt kassaflöde på 45 miljarder dollar. Dess skuldsättningsgrad, ett mått på nettoskuld i förhållande till eget kapital, blev negativ för första gången sedan början av 2020, vilket understryker den kraftiga förbättringen av affärsvillkoren för Aramco sedan starten av coronavirus-pandemin.

https://www.aramco.com/en/news-media/news/2022/aramco-announces-third-quarter-2022-results

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Forskare vid KTH: Så lönsamt är solceller

Solceller har blivit en god affär i tider av energikris. Men tjänar konsumenterna lika mycket på att installera solpaneler som utlovas?

Enligt Nelson Sommerfeldt, forskare i energiteknik vid KTH, är beräkningarna i flera fall rena glädjekalkyler. Bland annat vänder han sig emot att det skulle vara normalfallet att en solcellsanläggning har en återbetalningstid på 7–10 år.

”Min huvudsakliga angelägenhet är att säkerställa att husägare kan få bra tillgång till information och förstå vad de investerar i. Om återbetalningstiden är 15 år istället för tio är detta ändå ett bra långsiktigt resultat. Problemet är att om förväntningarna inte uppfylls kan förtroendet för tekniken urholkas”.

Snarare är det ett ”bästa scenario”, menar han. Den som redan installerat en anläggning har senaste året tjänat dubbelt så mycket som normalt på grund av energipriserna. Men hur framtiden ser ut är mer osäker betonar han – med lägre elpriser sjunker också lönsamheten.

https://www.kth.se/om/nyheter/centrala-nyheter/sa-lonsamt-ar-solceller-1.1198407

Kommentar

Det framgår inte på vilken typ av anläggning han gjort beräkningarna, men om man antar att det är normalstor villafastighet så kan man själv räkna på Energimyndighetens sida där man lagt upp en kalkyl för både privatperson och företag. https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vad-kostar-det/solelkalkyl/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Sono Motors, Scania och Luleå lokaltrafik testar bränslebesparing med solceller på bussar

Via Energinyheter: Sono Motors, som är kända främst för den solcellsladdade Sono Sion, Scania och kollektivtrafikföretaget LLT genomför tester av energibesparing genom solcellsanläggning på dieselbussar.

Sex bussar av typen Scania Citywide K320 har fått skräddarsydda Solar Bus Kits på taket. Potentialen är att spara 1 100 liter diesel och 2,9 ton CO 2-utsläpp per buss på årsbasis. Sedan tidigare har Sono Motors anpassat Solar Bus Kit för användning på MAN Lion’s City och Mercedes-Benz Citaro.

Sono Motors riktar in sig på flera branscher inom transport och logistik

transport logostik

Panelerna kan genom detta pilotprojekt kraftigt minska LLT’s CO2-utsläpp. Projektet vill ta reda på om detta fungerar även i riktigt kallt klimat.

Här är länk till pressrelease och fler bilder: https://sonomotors.com/en/press/press-releases/sono-motors-acquires-scania-and-llt-as-customers/

https://www.energinyheter.se/20221011/27515/tyska-sono-motor-och-llt-testar-bussarnas-bransleforbrukning-i-norra-sverige

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Energiloop med hjälp av en 3D-printad värmeväxlare

Energiloop kan spara kostnader för industrin

KTH-forskare från olika discipliner går samman för att skapa en hållbar slinga från el till spillvärme och tillbaka till el. Detta sparar driftskostnader för energiintensiv industri och påverkan på vår planet.

Additiva tillverkningsgruppen vid Institutionen för materialvetenskap och teknik (MSE) har tagit fram en prototyp av kopparvärmeväxlare via elektronstrålepulverbäddfusion på Freemelt ONE 3D-skrivare.

Den speciella gitterliknande strukturen hos värmeväxlaren designades av samarbetspartners vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper i kemi, bioteknik och hälsa (KTH). För att optimera strukturen användes en intern CFD-lösare (Computational Fluid Dynamics), en process för matematisk modellering av ett fysiskt fenomen som involverar vätskeflöde. I och med produktionen av prototypen ska den nu testas experimentellt.

Gruppen planerar också att trycka större, mer praktiska prototyper av värmeväxlare med hjälp av Institutionen för produktionsteknik (IPU).

Den kommersiella versionen av en framtida värmeväxlare kan sträcka sig från storleken på den första prototypen hela vägen upp till dimensioner på nästan en halv meter, vilket är den nuvarande maximala storleken för just denna tryckprocess.

”Slutmålet är att integrera den anpassade värmeväxlaren i ett system fyllt med den reaktiva vätskan för kraftproduktion, det vill säga generera el från spillvärme”, säger Ethan Sullivan , forskare vid MSE.

Den reaktiva vätskan hjälper till att upprätthålla hög värmeöverföringsförmåga över värmeväxlarens korta längd och skördar en stor mängd värmeenergi från den heta källan nästan omedelbart i form av kemisk energi.

Som ett resultat kan kemisk energi sedan frigöras i form av mekanisk eller elektrisk energi.

”Projektet syftar till att spara driftskostnader för energiintensiv industri genom att skapa en hållbar loop från el till spillvärme tillbaka till el”, säger Sullivan.

Tekniken kan tillämpas på många olika branscher, inklusive kylning, serverhallar och energiproduktion.

”En av de unika fördelarna som 3D-utskrift ger oss är att vi enkelt och snabbt kan skapa en specialdesignad värmeväxlare som passar en branschs särskilda behov.”

Via KTH med animering på deras webbplats: https://www.kth.se/en/om/nyheter/lokala-nyheter/loop-of-energy-can-save-costs-in-industry-1.1189957

Om projektet

Finansiärer av projektet är KTH Energy Platform, KTH Innovation och IRIS Initiative.

Forskare involverade i projektet:

  • Lärare. Christophe Duwig och Dr. Kai Zhang (CBH) designade den gitterliknande strukturen hos värmeväxlaren
  • Assoc. Lärare. Greta Lindwall och Dr. Ethan Sullivan (MSE) producerade en prototyp av kopparvärmeväxlare.
  • Med prototypen till hands kommer Dr. Ali Najarnezhadmashhadi (CBH) att testa den experimentellt.
  • Gruppen planerar också att skriva ut större, praktiska prototyper av värmeväxlare med hjälp av samarbetspartnern Dr. Sasan Dadbakhsh (IPU).

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Eldrivna bussar i Europa 2021 – 2022

Många har förmodligen det senaste året (i allmänhet) inte noterat att antalet elbussar ökar. Statistiken har fokuserat främst på personbilar. Hur ser det ut i framtiden?

Via OmEv: De senaste fem åren har nyregistreringen av zero-emission buses (ZEBs) ökat från 400, 2016 till 2 500, 2021 i Europeiska unionen (EU-27). Batterielbussar stod för tio procent av nyregistreringen [1]. Det är en större andel än för batteripersonbilar. Siffrorna kommer från en sammanfattade rapport om utvecklingen av nollemissionsbusar i EU-27 skriven av ICCT [1].

Parallellt har nyregistreringen av fordonsgasbussar också ökat. 2016 var marknadsandelen fem procent och 2021 var den 12 procent.

Antal bussar i Europeiska unionen är cirka 700 000. 9000 är batterielektriska och 20 000 är fordonsgasbussar.

Stor skillnad mellan EU-länderna

Det är stor skillnad mellan olika länder hur snabbt batterielektriska bussar slår igenom.

De tre länderna med störst marknadsandel av nollemissionsbussar 2021 var:

Finland 78 procent
Nederländerna 59 procent
Danmark 46 procent
Sverige hade en marknadsandel på ungefär 15-20 procent.

Nederländerna och Danmark har ambitiösa utfasningsmål av fossildrivna bussar. Men Finland har inte något styrmedel av det slaget.

Nederländerna är det enda landet där bränslecellsbussar säljs i större antal. Marknadsandelen var ungefär 11 procent 2021.

Det finns EU-länder där i princip inga batterielektriska länder säljs. De är till exempel Grekland, Portugal och Irland.

För fordonsgasbussar finns en liknande trend med några få tongivande länder. Frankrike, Spanien, Sverige och Portugal har haft en stor försäljning av fordonsgasbussar.

Trender hos busstillverkarna

Det finns många busstillverkare som säljer bussar. Men det är några företagsgrupper som står för den stora försäljningen av alla typer av bussar. Daimler Truck, Traton, Iveco och CAF stod tillsammans för 75 procent av nyförsäljningen 2021.

De fyra stora stod dock endast för 45 procent av nyförsäljningen av batterielektriska bussar 2021.

En grupp som står för en stor andel är kinesiska tillverkare som till exempel Yutong, BYD och Golden Dragon som stod för 17 procent av nyförsäljningen av batterielektriska bussar.

Den övriga nyförsäljningen på 38 procent av batterielektriska bussar stod följande företag för (i ordningen efter deras marknadsandel) VDL Bus & Coach, Irizar, Volvo, Ebusco, SOR, Caetano Bus, Karsan och Autosan.

De fyra stora är de som i stor utsträckning säljer fordonsgasbussar. De stod för 92 procent av försäljningen.

Flera av de stora busstillverkarna har ambitiösa mål att öka sin försäljning, som till exempel:

  • Man planerar att hälften av deras bussar som de säljer 2025 ska ha eldrivlina.
  • Daimler ska fasa ut försäljningen av förbränningsmotor i deras stadsbussar till 2030.

Nationella mål för att fasa ut förbränningsmotorbussar

Det finns fem länder som på något sätt har mål att fasa ut motorer från bussar.

I Nederländerna har flera transportmyndigheter skrivit på ett avtal med målet att endast nollemissionsbussar ska säljas 2025 och att hela flottan ska vara nollemission 2030.

I Danmark har de ett liknande avtal, men där gäller det endast stadsbussar. 2025 måste alla nya stadsbussar vara nollemission 2025 och hela stadsflottan ska vara nollemission 2030.

I Österrike har de målet att alla nya bussar ska vara nollemission 2032.

I Irland har de målet att endast noll- och lågemissionsbussar ska säljas 2030 och hela flottan ska vara batterielektrisk 2035. I dagsläget säljs nästa inga batterielektriska bussar på Irland.

I Frankrike har de bestämt att från och med 2025 kan offentliga kollektivtrafikbolag endast upphandla låg- och nollemissionsbussar.

Städer med ambitiösa mål för nollemissionsbussar

Det finns ett flertal städer med mål för sina bussar. ICCT har sammanställt målen på en karta som ni kan se på här.

De två städer som ICCT lyfter fram som har extra hårda mål är Amsterdam och Köpenhamn.

Amsterdam har målet att alla deras bussar är nollemissionsbussar 2025. 2021 vara andelen 20 procent.

Köpenhamn har också målet att alla deras bussar ska vara nollemissionsbussar 2025. 2021 var tio procent nollemissionsbussar.

Det finns också tre städer som är stora och som har tydliga mål. Det är Berlin, Madrid och Paris. De har tillsammans 20 procent av alla bussar i EU-27:s huvudstäder.

Berlin har målet att alla deras bussar ska vara nollemissionsbussar 2030. Nu är deras flotta ungefär nio procent nollemissionsbussar.

Madrid har målet att 1/3 av deras bussar ska vara nollemissionsbussar 2027.

Paris har målet att 2/3 av deras flotta ska vara batterielektrisk 2025.

Lämpliga förändringar av styrmedel enligt ICCT

Marknadsandelen för batterielektriska bussar har ökat från fem procent 2016 till tio procent 2021. Enligt ICCT finns det mycket som tyder på en ökad försäljningsandel. Det beror på ett ökat utbud från busstillverkarna, men också stor efterfråga från länder och städer.

ICCT rekommenderar också hur lämpliga styrmedel bör förändras för att öka försäljningen av nollemissionsbussar.

De vill att Clean Vehicles Directive när det uppdateras 2027 inkluderar livscykelutsläpp för bussteknologier.

De vill också att när utvärderingen av CO2 standarderna för tunga fordon släpps i slutet av 2022 ska inkluderar mål för nollemissionsbussar. De anser att 90 procent av alla bussar som säljs 2030 bör vara nollemissionsbussar.

Slutligen anser de att det är viktigt att European Bank for Reconstruction and Development och The European Investment Bank ordnar med bra lån och kapital så att länder med mindre finansiella styrka kan investera i nollemissionsbussar.

[1] ICCT. The rapid deployment of zero-emission buses in Europe. 2022. länk

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com