Preem bygger om i Lysekil för 5,5 miljarder – diesel ska bytas mot bioflygbränsle

Drivmedelsbolaget Preems raffinaderi i Lysekil ska byggas om för 5,5 miljarder. Den anläggning som i dag producerar diesel ska i stället tillverka biobränsle till flyg och det som kallas förnybar diesel.

Beskedet om investeringen meddelades på måndagen och enligt företaget blir man den största producenten i norra Europa av förnybart flygbränsle, och en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter.

Ombyggnationen ska inledas under nästa år och beräknas stå klar 2027 och höja produktionskapaciteten av det man kallar förnybart med 1,2 miljoner kubikmeter, att jämföra med dagens totala kapacitet i Lysekil på 530 000 kubikmeter.

Bolaget säger också att de fossila utsläppen lokalt i Lysekil ska med åtgärden sänkas med 200 000 ton koldioxid.

– Efterfrågan på förnybara flygbränslen ökar snabbt, och vi för redan nu dialoger med flera stora flygbolag. Marknaden drivs av både ökad medvetenhet och gemensamma regelverk i EU. Med investeringen positionerar vi även Sverige som en av Europas viktigaste producenter av förnybara flygbränslen. säger Preems vd Magnus Heimburg i pressmeddelandet.

De 5,5 miljarderna ska användas till att bygga om den så kallade Isocrackeranläggningen. Kapitalet uppges komma dels från bolaget självt, dels från externa finansiärer.

Innan ombyggnationen kan komma igång ska mark- och miljödomstolen säga sitt.

https://www.energinyheter.se/20231127/30414/preem-satsar-55-miljarder-storskalig-ombyggnation-i-lysekil

https://www.dn.se/ekonomi/preem-bygger-om-i-lysekil-for-5-5-miljarder-diesel-ska-bytas-mot-bioflygbransle/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Rapport visar energi-möjligheterna för Sverige och norden

Rapporten The Energy Transition Readiness Index 2023 (ETRI 2023) har kartlagt 14 europeiska elmarknader. Det visar sig att Sverige, Norge och Finland ligger bäst till, enligt rapporten.

Rapporten (länk här) undersöker hur väl förberedda de är för att skapa mer förnybar energi, minska koldioxidutsläppen och nå klimatmålen som har satts upp för år 2030. Det är analytiker från Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA), Storbritanniens största intresseorganisation för förnybar energi och ren teknik, som har genomfört rapporten, tillsammans med energihanteringsföretaget Eaton och investeringsbolaget Foresight Group. 

Den största utmaningen, enligt rapporten, är energiflexibiliteten. När fossila bränslen fasas ut behöver nationella elnät kunna balansera den förnybara energiproduktionen som inte är planerbar. Endast Sverige, Norge och Finland ser ut att kunna överbrygga denna flexibilitetslucka med enkelhet tack vare stor tillgång till vattenkraft och etablerade flexibla marknader.  

– ”När det inte finns tillräcklig flexibilitet i elsystemet kan problem som strömavbrott eller överbelastning uppstå. Lösningar kan till exempel vara energilagring och solceller som spelar roll för att avlasta och stabilisera elnätet. Detta är nyckeln till att säkerställa överkomliga elpriser och leveranssäkerhet, säger Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton”. 

Via Energinyheter.se: https://www.energinyheter.se/20231116/30343/rapport-2023-elnatskapacitetens-roll-i-sveriges-klimatstravan

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Experterna: Putins nya ekonomiska vapen räddar ryska krigsbudgeten – och hotar Östersjön

Via DAGENS NYHETER: Med hjälp av en växande ”skuggflotta” av gamla och oförsäkrade tankfartyg rundar nu Ryssland sanktionerna mot landets oljesektor.

– Ökade oljeintäkter stärker den ryska statsbudgeten och stabiliserar rubeln. Dessutom innebär den här handeln stora miljörisker i Svarta havet och Östersjön, säger sanktionsexperten Yuliia Pavytska.

Trots kriget och sanktionerna fortsätter Ryssland att exportera stora mängder fossila bränslen som betingar ett allt högre pris på världsmarknaden.

Under hösten har den ryska statens oljeinkomster stigit till den högsta nivån sedan april förra året. Det visar en undersökning från Kiev School of Economics.

– Sedan invasionen och efter G7-ländernas embargo och pristak har rysk olja handlats till nedsatt pris på världsmarknaden. Men det vi ser är att nedsättningen stegvis har minskat, från 40 dollar per fat till 14 dollar per fat. Det ger Ryssland betydligt mer pengar, säger sanktionsexperten Yuliia Pavytska.

Tillsammans med Japan, Kanada, Storbritannien och USA har EU infört dels ett importstopp, dels ett pristak på rysk olja.

Det har tvingat Ryssland att dirigera om sin oljeexport till länder som Indien och Kina. Men eftersom de internationella transporterna är beroende av västerländska företag – inte minst inom försäkringar – ha det funnits en öppning för G7-länderna att kontrollera priset och strypa de ryska intäkterna.

Det beroendet har Ryssland hittat vägar runt. I augusti sprängdes pristaket, satt till 60 dollar per fat.

Federala statens intäkter från oljesektorn, miljarder rubel per månad.

– Vi ser olika former av manipulation i prisuppgifter, försäkringar och frakt som gör att man oftare undkommer pristaket, säger Yuliia Pavytska.

Ryssland försöker samtidigt helt undvika att involvera västerländska motparter med hjälp av en växande ”skuggflotta”.

– Vår analys visar att Ryssland använde 178 tankfartyg ur denna skuggflotta bara under september.

Det handlar om gamla, oförsäkrade tankfartyg vars egentliga ägare döljs bakom olika bolagsupplägg och andra länders flagg. Och förutom att oljevolymerna ombord inbringar stora inkomster är de ett påtagligt miljöhot, påpekar Yuliia Pavytska.

– Ökade oljeintäkter stärker den ryska statsbudgeten och stabiliserar rubeln. Dessutom innebär den här handeln stora miljörisker i rutterna på Svarta havet och i Östersjön. Vårt förslag är att europeiska länder ska ställa krav på att alla fartyg som passerar deras vatten måste vara försäkrade mot oljeutsläpp, säger hon.

Läs mer i den ev låsta artikeln på DN.se

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

KTH: Termisk energilagring kan minska stora energikostnader för fastighetsbolag

Näringslivets intresse är stort. Högvärdig energi ska inte användas för att värma/kyla byggnader, utan för miljöns och vår egen skull ska vi använda lågvärdig energi vid måttliga temperaturer. Nämligen lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla. 

#ThermalEnergyStorage (TES) system. TES-system har en enorm potential för att minska #energikostnader och mildra de negativa effekterna av global uppvärmning.

KTH:s forskargrupp för vätske- och klimatteknik arbetar i projektet. Ledda av Amirmohammad Behzadi, Sasan Sadrizadeh, Christophe Duwig, Sture Holmberg och Adnan Ploskic, kombinerar deras arbete numeriska simuleringar, #machinelearning och optimeringstekniker för att erbjuda #hållbara och genomförbara energilösningar för byggnader.

Deras samarbete med fastighetsbolag som Vasakronan har gjort det möjligt för dem att studera byggnader och föreslå effektiva energilösningar. Deras banbrytande forskning har vunnit internationellt erkännande och gett dem en plats i det prestigefyllda globala initiativet, International Energy Agency (IEA) ECES #Annex37, ”Smart Design and Control of Energy Storage Systems.”

Ett lovande projekt för framtiden! I denna länk presenteras resultaten.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

LONDON: Hur två artister skaffade förnybar energi åt sina grannar

De samlade in 1,5 miljoner för att dela solenergi till sina grannar.

”Om du kan skapa ett erbjudande där du faktiskt säger: ’Titta, låt oss bara kringgå ett trasigt politiskt system och låt oss göra något direkt själva tillsammans’, så är det ett ganska attraktivt erbjudande att ge folk”, säger Dan Edelstyn. Tillsammans med Hilary Powell ägnade han ett år åt att övertyga grannar att gå med i projektet.

Hur kommer samhällets solenergiprojekt att hjälpa till att bekämpa energifattigdom?

I Waltham Forest, Londons stadsdel där konstnärsparet bor, är energifattigdom – när hushållen inte har råd att hålla sina hem vid en adekvat temperatur – på den tredje högsta nivån i huvudstaden.

Det gör projektet särskilt värdefullt för dess invånare , av vilka många bor i viktorianska bostäder som kan vara dåligt isolerade och använda mer energi.

Ejaz Hussein, som har bott på gatan i 45 år, säger att han är ”ganska glad” över projektet som han uppskattar kommer att minska hans elräkning med 70 procent.

”För det första är det bra för miljön. Och för det andra, jag har inte råd med el längre”, säger tvåbarnspappan. ”Så det kommer verkligen att hjälpa när jag kämpar.”

Hushåll som drivs av el från solpaneler drar mindre ström från det nationella nätet, vilket minskar energiräkningen och de kan också sälja tillbaka all överskottsenergi.

Branschanalytiker säger att samhällsprojekt tenderar att vara effektivare än enskilda solcellsinstallationer eftersom kostnaderna minskar med skalan.

https://www-euronews-com.translate.svenska

Via  GreenEuronews, Reuters  

Scania kommer med megawattladdning på 1000 kW

Med megawattladdning ska kommande modeller kunna ladda med upp till hela 1 000 kW.

Teslas Semi och Mercedes kommande ”Long Haul”-version av eActros är exempel på lastbilar där det utlovas megawattladdning. ABB har i samarbete med Scania genomfört lyckade tester. Redan i år vill Scania erbjuda kunder vad som kallas ”förhandsversioner” av lastbilar med tekniken. Scania planerar börja använda detta fullt ut nästa år.

Den nya MCS-standarden är i första hand inriktad mot klass 6, 7 och 8 kommersiella transportfordon, men kan lätt anpassas för flygplan eller andra elfordon som mindre fartyg med stora batteripaket och laddningshastigheter upp till 1MW. Det är också tänkt att kunna anpassas med befintliga CCS-moduler och dess relaterade standarder. Kompatibilitet kommer att vara en viktig framgångsfaktor enligt CharIn som är en icke vinstdrivande organisation för laddinfrastruktur över hela världen.

Mer om MCS – https://en.wikipedia.org/wiki/Megawatt_Charging_System

Via Elbilen.org

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Första ultrasnabba 400 kW laddaren

EVBox nya 400 kW laddare kan ge upp till 10 mil räckvidd på 3 minuter

EVBox har lanserat den första fristående 400 kW EV-laddstationen. Det Amsterdam-baserade företagets nya DC-snabbladdare kallas EVBox Troniq High Power, och EVBox uppger att den klarar att ge laddning upp till 100 km räckvidd på bara tre minuter – det vill säga om det stöds av fordonet. 

EVBox genomförde ett Early Adopter Program för att testa under fem månader. Företaget säger att de loggat mer än 4 000 laddningssessioner och mer än 1 700 timmars aktiv laddning. Totalt mer än 91 MWh energi levererades.

Det kan göra EVBox Troniq High Power till en av de snabbaste DC-laddsystemen för elbilar som finns på marknaden idag. För närvarande är det Allego, -300 kW – Fastned, 350 kW och IONITY, – 350 kW, som har de kraftfullaste stationerna i Europa.

Men håll ett öga på Tesla.

Deras första V4 Supercharger lanserades i Nederländerna i mars -23, och det ser ut som dessa har en total maxeffekt på 600 kW. (Teoretiskt). för närvarande är de begränsade till 250 kW. De lär dyka upp på fler orter i EU.

Via Electrek

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Svenskt elpris kan ha manipulerats

Svenska hushåll kan ha betalat ett för högt elpris vid flera tillfällen.

2022 inkom 22 anmälningar om otillbörlig marknadspåverkan till Energimarknadsinspektionen. Under 2023 har det hittills inkommit tre. 

Trots att misstankar funnits om att flera stora bolag ska ha manipulerat priset har ingen åtalats. Orsaken är att anmälningarna har blivit liggande hos myndigheten i upp till fem år.

– När jag fick in en anmälan var det dagar till preskription. Då går det inte att utreda, säger kammaråklagare Jan Leopoldsson till SVT Nyheter.

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/svenskt-elpris-kan-ha-manipulerats

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elpriset-kan-ha-manipulerats-aven-i-sverige

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/energimyndigheten-vattenfall-kan-ha-manipulerat-marknadspriset

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

KTH-baserad teknik gör vindkraft till havs mer tillgänglig

Via KTH: Scibreak, ett litet startup-företag från KTH, har utvecklat teknik som kan bygga ett robust och tillförlitligt kraftnät till havs, har fått industrigiganten Mitsubishi Electric intresserade.

I takt med att man behöver utveckla mer förnyelsebara energikällor som vindenergi och solenergi, blir det allt viktigare att bygga ett pålitligt och säkert kraftnät. På EU-nivå finns det omfattande planer på utbyggnad av havsbaserad vindkraft i till exempel Nordsjön och Östersjön. Då uppstår också ett behov av att uppgradera infrastrukturen för att kunna transportera energin in till land.

En konventionell AC (växelstöms-) kabel kan inte rent tekniskt göras längre än ungefär 100 kilometer. I många fall måste man använda DC (likströms-) kabel från början. I nuläget är det inte likström i stamnätet, utan bara i enstaka förbindelser mellan två punkter i det befintliga AC-nätet. Likströmstekniken har utvecklats parallellt och har varit mycket av en nischteknik. Men den blir allt viktigare nu i en utbyggnad av kapaciteten i vårt kraftnät.

– För havsbaserad vindkraft måste man använda kablar, det går inte att använda luftledningar som man ofta gör på land, säger Staffan Norrga, lektor på avdelningen för elkraftteknik på KTH.

Det som har saknats är kostnadseffektiva tekniska lösningar i utvecklingen av ett robust och tillförlitligt kraftnät. För att bygga ett nät måste man ha skyddsfunktioner, till exempel brytare som snabbt kan isolera delar av nätet där det uppstår ett fel.

­– Likström har tidigare varit svårt att bryta, men nu har vi tekniken att göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Det är här Scibreak AB:s teknik kommer in, säger Norrga.

2014 började Staffan Norrga, lektor på KTH och hans kompanjon Lennart Ängqvist, som var adjungerad professor, med en grundidé som de testade i ett labb på KTHs campus.

– Som en liten startup, är det är ganska svårt att utveckla den här typen av infrastruktur, och även att hävda sig mot de stora aktörer som finns i de här branscherna, säger Norrga och fortsätter, – Det var en stor fördel att befinna sig på KTH i början.

Men när man startar ett företag och blir kommersiell får man inte längre stanna kvar på KTH. Sedan slutet av 2015 har de befunnit sig i egna lokaler i Kallhäll utanför Stockholm, för att utveckla en mer tillförlitlig och kostnadseffektiv teknik och kunna bygga ihop det till ett nät i stället för ett stort antal separata länkar. En teknik som ger väsentliga kostnadsfördelar, sparar på utrustning och ger en bättre tillförlitlighet.

Det senaste året har intresset för den här typen av teknik ökat kraftigt. Scibreak har en marknadsledande DC-brytarteknik när det gäller drifttid och fotavtryck. Det gör Scibreak attraktivt för de stora aktörerna på den globala energimarknaden. Genom att förvärva aktier kommer Mitsubishi Electric att använda Scibreaks teknologi och kunnande för att leda kommersialiseringen av DC-strömbrytare på marknaden och bidra till koldioxidneutralitet genom spridning av förnybar energi.
 
– Vi i Sverige har mycket grön energi som många är intresserade av. Vi hoppas att det här samarbetet med Mitsubishi Electric kommer att stimulera vidare utveckling inom detta område, avslutar Norrga.

https://www.kth.se/om/nyheter/lokala-nyheter/kth-baserad-teknik-gor-vindkraft-till-havs-mer-tillganglig-1.1247154

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Nu ska små och medelstora företag få hjälp med digitalisering för ökad effektivitet och hållbarhet. 

Via KTH. Som en del av innovationshubben ShiftLabs ska KTH Leancentrum och Södertälje Science Park ge företag stöd och kunskap för att möta utmaningar och nya kompetensbehov som kommer med digitaliseringen.

KTH Leancentrum har tillsammans med Södertälje Science Park etablerats som en nod inom den svenska innovationshubben Shift Labs, som en del av ett EU-finansierat initiativ. Syftet är att vägleda små och medelstora företag kring hållbarhet och digitalisering, såväl som att koppla ihop dem med svenska universitet och forskningsinstitutioner.

ShiftLabs har en treårsplan och är en del av Digital Europe-programmet. Det är en av fyra svenska innovationshubbar inom ett större EU-nätverk av Europeiska Digitala Innovations Hubbar (EDIH) som har uppdraget att fokusera på AI, digital kompetens, cybersäkerhet och HPC (superdatorer).

Om ShiftLabs

ShiftLabs drivs med stöd av EU-kommissionen, Vinnova, Tillväxtverket, Region Västmanland och Region Sörmland.

Samverkanspartner är KTH Leancentrum, Södertälje Science Park, MITC (Mälardalen Industrial Technology Center), Mälardalens universitet, KTH, EIT, RISE, Högskolan i Skövde, Chalmers, Industrial Innovation Arena och Stena Industry Innovation Lab.

Södertälje-noden och de andra tre noderna i Västmanland, Sörmland och Västra Götaland samarbetar samtidigt som de behåller sitt lokala fokus.

Läs mer på ShiftLabs webbplats: shiftlabs.eu

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center