Forskare: Våra prylar måste gå att reparera och återbruka

Konsumtionsforskare: Varje år tillverkar Sverige möbler för 23 miljarder, vilket leder till utsläpp av 150 000 ton koldioxid.

Via Aftonbladet DEBATT: Det är ingen nyhet att vårt samhälle är ”inlåst” i ett linjärt tänkande. Vår genomströmningsekonomi kräver ett konstant inflöde av resurser och genererar stora mängder avfall och föroreningar. Globala leverantörskedjor tillhandahåller billiga varor men är utsatta för olika oförutsedda händelser.

Coronapandemin visar hur såbara vi blir när våra varor kommer från andra delar av världen. Dessutom har det rådande marknadssystemet misslyckats med att ta hänsyn till miljökostnader och sociala kostnader, och skickar därmed fel signaler till både producenter och konsumenter. 

Det finns växande sociala problem eftersom mycket av det vi konsumerar produceras i länder där lönerna är för låga för att säkerställa en anständig levnadsstandard. Det gör att vi, västvärldens konsumenter, betalar för lite för de produkter som importeras. 

Studier från Storbritannien och USA visar också att 80 procent av allt vi äger används mindre än en gång per månad. Så vi tillverkar och importerar massvis med varor som vi köper, men knappt använder.

Vi slänger dem ofta innan de har hunnit slitas för att nya varor dyker upp på marknaden. Inte konstigt då att konsumtionen ansvarar för 60 procent av växthusgasutsläppen i samhället.

Hur fixa en ny rustik, stilbrytande taklampa utan att köpa nytt?? En gammal trädgren från en fallen Ek fick ligga till sig att torka. Målade den med överbliven vit färg. Återanvände dessa gamla spotlights från Ikea och fäste enkelt upp i taket med ståltråd.

Så hur kan vi minska vår påverkan på planeten? En lösning är att finna inspiration i naturens kretslopp. Vi kan bygga om vår linjära ekonomi till ett cirkulärt system, där vi strävar efter att minska den totala genomströmningen av resurser genom att stänga resursflöden och utforma produktion, produkter och konsumtion för återtillverkning, återförsäljning, återanvändning, reparation och minimering.

I vårt forskningsprogram Mistra Hållbar Konsumtion ställde vi oss frågan om det är faktiskt är möjligt att sluta resursflödena, och om det finns företag som lyckas ta fram cirkulära affärsmodeller. Och vi valde att utforska dessa frågor inom inredningsbranschen, som innefattar både möbler och hemtextilier. 

Inredningsbranschen blir ofta förbisedd i miljödiskussionerna – som brukar fokusera på transport, mat och boende. Men varje år tillverkar Sverige möbelprodukter för 23 miljarder kronor, vilket leder till utsläpp av 150 000 ton koldioxid. 

De högsta nivåerna av CO2-utsläpp uppstår i råvaruutvinningsfasen. Men dessutom uppstår miljöpåverkan i användarfasen eftersom livslängden hos inredningen blir kortare och kortare. Kontorsmöbler blir sällan utslitna under sin planerade livstid på 9–12 år. Istället faller de ofta ur bruk på grund av föråldrad funktion, estetik och mode, eller på grund av omlokalisering av företag. 

Möbler är stora och tunga produkter som tar plats på deponier. År 2015 brändes 74 000 ton textilier i Sverige (båda hemtextilier och kläder) och bara 3 000 ton återanvändes genom andrahandsförsäljning. Trots att Naturvårdsverket har uppskattat att 60 procent av de textilier som bränns är i tillräckligt bra skick för att kunna återanvändas. Därför måste vi minska CO2-utsläpp genom att tillfredsställa mer av behovet av inredning på ett sätt som inte kräver nyproduktion av möbler och hemtextilier

Så hur kan företag i inredningsbranschen förändras? Både avfallet och utsläppen kan minska väsentligt med nya, mer hållbara affärsmodeller. En affärsmodell är receptet för hur varor och tjänster produceras och levereras till kunden, hur intäkter kommer in till företaget, och hur kunden upplever värdet av varan eller tjänsten.

Det räcker inte att bara sluta tillverka kortlivade prylar och börja producera prylar med tidlös utformning. För då kommer inte konsumenterna att behöva köpa prylar så ofta och då minskar intäkter för företag. Därför måste företag hitta andra sätt att tjäna pengar, alltså måste de ändra sina affärsmodeller. I exemplet med tidlös design, där företag kanske tjänar mindre pengar på försäljning av ny inredning, kan de istället tjäna pengar på underhåll, reparation och återanvändning.

Låt oss nu titta på den uppsjö av spännande exempel som finns på marknaden där företag experimenterar med olika innovativa lösningar. När vi tittade på tillverkare, hittade vi två olika strategier de använder: cirkulära möbler och möbler som tjänst. 

Inom inriktning cirkulära möbler jobbar man med att utforma inredning som är lätt att reparera, rekonditionera och återtillverka. Man utformar möbler i moduler för att underlätta isärtagning och uppgradering. Tidlös design förlänger möbelns liv. Några företag utformar möbelkollektioner med varierande grad av reparation-renovering-återtillverkning, medan andra säljer möbel som tjänst, det vill säga genom möbelleasing och uthyrning.

Icke-tillverkare erbjuder också liknande strategier, fast de lägger mer fokus på reparation och rekonditionering än på återtillverkning och uppgradering. Ofta jobbar de med begagnad inredning från olika tillverkare och kan erbjuda underhåll och tvättjänster. De tar fram skräddarsydda paket av möbler från olika tillverkare för mer eller mindre kortvarig användning. 

Vissa erbjuder strömningstjänster, det vill säga abonnemang, för både för möbler och för hemtextilier: badrumstextilier och sänglinne hemma. På det sättet kan man minska användning av vatten och inköp av hemtextilier. En tidigare studie om miljöpåverkan av kontorsinredning visar att nya cirkulära affärsmodeller, där man reparerar och återanvänder möbler, kan minska koldioxidutsläpp med upp till 50 procent. 

Återförsäljare spelar en viktig roll i övergången till cirkulär ekonomi. Genom att sälja begagnade, reparerade, uppgraderade och återtillverkade varor i sina butiker kan de öka acceptansen för cirkulära varor hos konsumenter. Ett exempel är ReTuna i Eskilstuna – världens första återbruksgalleria med 14 butiker som mestadels säljer begagnat.

Det är också viktigt att utöka andrahandsförsäljningen eftersom den i dag endast utgör 9 procent av den totala försäljningen av möbler, 7 procent av försäljningen av kläder och 5 procent av försäljningen av hemelektronik.

Men vad gör egentligen konsumenterna med sina uttjänta textilier? Vår studie visar att de flesta – 70 procent – väljer att donera, 55 procent kasserar och 50 procent väljer att återanvända. 

Bara 35 procent väljer att reparera. För att främja cirkulär ekonomi måste denna siffra öka väsentligt. Dessutom kan konsumenterna använda inredning oftare och längre; köpa begagnat, reparera och hyra, köpa hållbara varor och bo hållbart.

Men konsumenterna behöver också stöd från politiskt håll:

  • vi behöver se utvidgning av producentansvar som ett standardalternativ för alla varor, inte bara för enstaka produktkategorier såsom elprodukter.
  • befintliga garantier måste förlängas för att stimulera förändringar i produktdesign
  • för att underlätta reparation och återtillverkning samt information till konsumenter måste varje produkt ha ett pass som beskriver vad dess avsedda livslängd är, och var den har och ska repareras och uppgraderas


Oksana Mont, professor vid Lunds universitet, forskare i Mistra Sustainable Consumption, QUEST, Urban sharing och 1,5⁰-livsstilar.

Carl Dalhammar, docent vid Lunds universitet, forskare i Mistra-Rees

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pW4k7R/vara-prylar-maste-ga-att-reparera-och-aterbruka

Bonuslänkar: https://www.retuna.se/hem/
https://www.instagram.com/pekkasso/?hl=sv

Solceller: För många fördelar att ignorera

Det är verkligen dags att se möjligheterna komma bort från dyra elräkningar när solen också ger oss gratis solenergi i överflöd.

Här är några bra exempel till artiklar och en ”Checklista för solceller och elbil”.

Artikel i Dagens Nyheter – ”Att komplettera med ett batteri ger bästa lösningen”Elinstallatören Jonas Thomsson på Gotland märker av ett ökat intresse för laddboxar och solceller. Men ofta får han hjälpa till med en totallösning som håller över tid. https://www.dn.se/motor/solpaneler-och-batteri-loste-fastighetsagarens-elbrist/

Artikel i Solcellskollen.se (oberoende källa) – Hur utvecklas solpaneler 2022? Verkningsgrader fortsätter öka (men inledningsvis även priser). https://www.solcellskollen.se/blogg/hur-utvecklas-solpaneler-2022-verkningsgrader-fortsatter-oka-men-inledningsvis-aven-priser

Checklista för solceller och elbil. Ur min egna blogg – Många saker att tänka på men här de viktigaste. Resten ordnar det företag om erbjuder kompletta installationer. Glöm inte kontrollera hur andra upplever företaget. Dvs support EFTER installation är mycket värt. https://blog.ho-form.se/?p=12666

Jag har länge förstått att elfordon på ett eller annat sätt skulle komma att Re-Volutionera möjligheterna för samhället att komma bort från fossila bränslen. Nu är vi äntligen på rätt väg, men kampen är inte slut än.

Kontakta mig gärna om du söker mer info, eller via Västmanland Upplands Energiförening där jag sedan flera år arbetar med just energifrågor.

TeslaWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Konsten att bemöta motståndarens bästa argument

Lyssnade till Filosofiska rummet där man tar upp något av det viktigaste i vår förmåga förstå och tolka andras åsikter.

Vi retar ofta upp oss alldeles i onödan på att de där som INTE vill lyssna inte vill förstå. Ibland blir vi så irriterade att vi drabbar samman och blir ovänner över saker och ämnen alldeles i onödan. Jag skulle påstå, att kan vi tolka andras åsikt, så kan vi också komma till insikt.

Det är en utmaning att byta perspektiv och sätta sig in i sin meningsmotståndares position. Vad krävs av oss för att lyssna välvilligt på andra som utmanar oss och uppnå konstruktiva samtal?

https://sverigesradio.se/avsnitt/konsten-att-bemota-motstandarens-basta-argument

Håll tillbaka energiförbrukningen

Stort slöseri med el i Sverige – det anser Louise Ödlund, Professor i energisystem på Linköpings Universitet.

”Jag blir frustrerad över att diskussionen är så otroligt fokuserad på nya kraftverk, i stället för att man tittar seriöst på hela systemet och börjar med att täta de delar som läcker som ett såll”.

Louise Ödlund, Linköpings Universitet

Sverige har världens sjunde högsta elförbrukning, räknat per person. Enligt statistik från Our World in Data använder en person i Sverige ungefär dubbelt så mycket el som en person i till exempel Tyskland eller Frankrike, och jämfört med Danmark är förbrukningen tre gånger större. Skillnaden brukar förklaras med Sveriges nordliga läge och en elintensiv industri.

Men enligt Louise Ödlund, professor i energisystem vid Linköpings universitet, gömmer siffrorna också en onödigt hög elanvändning som vuxit fram på grund av Sveriges relativt sett mycket låga elpriser.

Om man tittar bakåt så har vi historiskt sett haft väldigt låga elpriser jämfört med andra länder. Vi har helt enkelt vant oss vid att ha billig el, och därför har vi byggt in oss i ett system där man inte behöver bry sig särskilt mycket om hur elen används.

Louise Ödlund, Linköpings Universitet

Nere på kontinenten släcker man till exempel i industrier när man går på kaffepaus, men här i Sverige släcker vi inte ens när vi går på semester.

Energidebatten borde därför handla mer om hur vi kan använda den el vi har på ett klokare sätt, anser hon.

– Vi pratar väldigt mycket om hur vi ska tillföra el och energi. Det ska vi självklart göra på ett bra och hållbart sätt. Men vi måste framför allt fokusera betydligt mer på hela vårt energisystem och börja med att täta alla delar där det läcker som ett såll i dag. Det är den snabbaste och billigaste åtgärden som finns, men ändå hamnar den hela tiden i skymundan.

Louise Ödlund, Linköpings Universitet

Enligt en rapport från branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen finns det möjlighet att minska Sveriges elanvändning med cirka 13 TWh (terawattimmar) per år genom effektiviseringar av bebyggelsen. Och forskare vid Chalmers tekniska högskola släppte en rapport förra året, som visar att motsvarande siffra för industrin är cirka 10 TWh per år. Sammantaget motsvarar det drygt 16 procent av Sveriges totala elanvändning, som är cirka 138 TWh per år.Elanvändningen i Sverige per sektorStudier från bland annat Chalmers tekniska högskola och branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen visar att Sverige har möjlighet att minska den totala elanvändningen med drygt 16 procent genom effektiviseringar inom industrin och bebyggelse. Vår totala elanvändning låg på 138 TWh 2019.

Läs mer på DAGENS NYHETER – och ta del av grafiken.

TeslaWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Nu är det på tiden ”dumpa” fossila bränslen för flyget

Utvecklingen inom alternativ fossilfri energi för flyget är rekordsnabb

Inom en mycket snar framtid kommer en stor del av dagens traditionella flyg förhoppningsvis ställas av till fördel för kommerciell fossilfri passagerartrafik världen över.

Många trodde att vi aldrig skulle kunna få ett eldrivet flygplan att lyfta men nu är det många projekt igång sedan så sent som 2018. I och med den globala pandemin och det internationella mötet i Glasgov med COP26, ställdes också den internationella flygtrafiken för helt nya utmaningar och man brottas med hur man skall få tillbaka alla passagerare i sina röda aktiesiffror. Att detta är livsavgörande för framtidens flyg är uppenbart.

Bland några av forsknings och företags satsningar ligger faktiskt Sverige bra till då vi ju har en lång tradition av utveckling för flyg. – ex under 2018 startades projektet Elise (Elektrisk lufttransport i Sverige) vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Chalmersforskaren Anders Forslunds företag Heart Aerospace. Senast samarbetar forskning, näringsliv och myndigheter för att bana vägen för framtidens hållbara flyg. https://www.nyteknik.se/fordon/de-ska-bygga-flygplanskroppen-at-heart-aerospace-7025102

Mälardalens högskola, Konstantinos Kyprianidis, professor i energiteknik är ansvarig projektledare-

Så sent som bara i år har 18 projekt startat med målet för fossilfritt flyg. Projekten får dela på sammanlagt 100 miljoner kronor från Energimyndigheten. Nya lösningar utvecklas inom elflyg, vätgas och hållbara förnybara bränslen för flyg.

Så ska flyget bli hållbart
(14 december 2021) År 2050 siktar den internationella flygbranschen på netto noll-utsläpp av koldioxid, och svensk forskning är med i framkant kring vätgas som flygbränsle. Hur klarar vi att fortsätta flyga i framtiden?https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-ska-flyget-bli-hallbart

Flygskola på Hässlö tror på elflygplan – har beställt 60 stycken
(24 november 2021) Flygskolan OSM Aviation Academy på Hässlö i Västerås har stor tro på elflygplan och elhybridflygplan i framtiden. De har redan lagt en beställning på 60 helt elektriska flygplan. ”Viktiga verktyg för att få ner utsläppen för pilotutbildningar”, säger Stein Mjåtveit, marknadschef på flygskolan. https://sverigesradio.se/artikel/flygskola-pa-hasslo-tror-pa-elflygplan-har-bestallt-60-stycken

JETSON!
Flygande bilar brukar bli omskrivna, men det är sällan de blir verklighet. Nu har det svensk-polska Jetson tagit fram en drönarliknande bil som ska börja levereras redan nästa år. De har redan presenterat en flygduglig prototyp som under torsdagsförmiddagen visades upp i TV4.

Jetson One

Internationella satsningar

20 flygbolag åtar sig att använda ny teknik för att minimera klimatpåverkan; Mål True Zero. (11 november 2021) De undertecknande flygbolagen: Aero; Air New Zealand; Air Nostrum; Alaska Airlines; Amelia; ASL Aviation Holdings; Braathens Regional Airlines; easyJet; Finistair; Icelandair; Iskwew Air; Loganair; Mokulele; Ravn Alaska; SoundsAir; Southern Airways Express; Surf Air Mobility; Viva Aerobus; Waltzing Matilda Aviation; Xwing – driver mer än 800 flygplan och transporterar mer än 177 miljoner passagerare på 1,8 miljoner flygningar om året-

Element 1 och NEXA Capital samarbetar kring metanolbaserad vätgasgenerering för elektriska vertikala flygplan
(30 november 2021). https://www.greencarcongress.com/2021/11/20211130-e1.html Jämfört med konventionella bränslen minskar förnybar metanol framställd från biomassa, vindkraft och andra processer koldioxidutsläppen med upp till 95 %, minskar även kväveoxidutsläppen med upp till 90 % och eliminerar helt utsläppen av svaveloxider och partiklar.

Airflow.aero, Inc., ett flygbolag som bygger nästa generations elektriskt flyg – (eSTOL) för kort start/landning och Pipistrel, en världsledande tillverkare av småflygplan, tillkännagav ett partnerskap genom vilket Pipistrel kommer att leverera motorer, motorkontroller och batterier till Airflows flygplan.

Wright Electric lanserar Wright Spirit – världens första nollutsläppsflygplan för regionala trafik.  Wright Spirit kommer att införliva Wrights elektriska framdrivningssystem i megawattklass och betjäna marknaden för 100 passagerare för en timmes flyg. https://www.businesswire.com/news/home/20211104006403/en/Wright-Electric-Launches-the-Wright-Spirit-–-The-World’s-First-Zero-Emissions-Airliner-for-the-Regional-Jet-Market/

”Banbrytande” vätgasplan från ATI har en räckvidd på nästan 1000 mil
(7 november 2021) Vätgasdrivna flygplanskoncept har hittills kritiserats för sin bristande tillväxtpotential i räckvidd och nyttolast, men en ny design som beskrivs av Storbritanniens Aerospace Technology Institute (ATI) visar potentialen för ett hållbar koncept som kan ta 279 passagerare 
https://aviationweek.com/special-topics/sustainability/ati-unveils-long-haul-liquid-hydrogen-airliner-under-flyzero

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_aircraft


TeslaWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Elpriset: Räkna med fortsatt stor variation av elpriserna

SVT Nyheter har intervjuat Jonas Lindström, senior analytiker för internationella affärer på Energimarknadsinspektionen, som säger att den gröna omställningen i stora europeiska länder leder till en mer varierad elproduktion.

Han pekar bland annat på Tysklands övergång till mer vind- och solkraft. 

– När de inte har vind och sol importerar de mer från oss och får höga priser, vilket påverkar oss. Men när de får överskott så blir det också billigare för oss.

Han nämner även Storbritannien och att landet sedan den 1 oktober kan få el från Norge via en kabel i Nordsjön. Det innebär minskade koldioxidutsläpp och billigare el i Storbritannien, och sannolikt mindre norsk elöverföring till Sverige.

https://omni.se/expert-rakna-med-fortsatt-stor-variation-av-elpriserna/a/OrmBpA

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskar-far-rakna-med-fortsatt-stor-variation-i-elpriset

JayinShanghai – Inside Tesla’s Gigafactory Shanghai Body in White.

Ta en titt i Tesla’s Gigafactory Shanghai Body in White.

Kolla in klippen för attest mer om Teslas filosofi och hur den fungerar i praktiken i Tesla Gigafactory Shanghai av #JayinShanghai
TeslaWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Låt inte politiken bli en bromskloss för den gröna omställningen

Det är dags att lägga dagspolitiken åt sidan och ta sig an de stora utmaningarna. Näringslivet behöver långsiktiga spelregler och takten i den gröna omställningen behöver öka, skriver Centerpartiets Rickard Nordin och Lars Thomsson.

Via Alltinget: Väldigt mycket talar för att vindkraften kommer att stå för lejonparten av framtidens elproduktion, skriver debattörerna

Att klimatomställningen brådskar har knappast undgått någon vid det här laget. Nu planeras historiskt stora satsningar för att klara omställningen inom alla sektorer. Det är helt nödvändig för att rädda klimatet men också samtidigt bra för Sveriges framtida konkurrenskraft att vi blir en grön industrination.

Elnätet måste förnyas

För att denna transformation ska kunna lyckas – i tid – behöver politiken avgöra ett antal stora frågor och göra svåra avvägningarna mellan olika intresseområden. Tekniken, kapitalet och kunnande finns för att klara omställningen, nu är det en uppenbar risk att politiken blir bromsklossen för omställningens genomförande. Färdplanerna från Fossilfritt Sverige har inte tagits om hand och elektrifieringsstrategin riskerar att bli en papperstiger.

Den kanske allra största utmaningen är att klara elnätets förnyelse. Befintligt stamnät är gammalt och behöver stora investeringar för att bygga bort flaskhalsar med mera. Dessutom ska det byggas ett helt nytt stamnät till havs för att ansluta stora havsbaserade vindkraftparker. Centerpartiet vill sätta upp ett mål om att fördubbla kapaciteten i elnätet. Utmaningar med gammalt elnät, stamnät till havs och fördubblad kapacitet ska lösas inom de närmsta decennierna. Det kommer att kosta, men alternativen är betydligt mycket dyrare.

Kärnkraft av mindre betydelse

I dag har ingen det långsiktiga ansvaret för Sveriges elförsörjning. Vi vill att Svenska kraftnät ska få ett större ansvar för den planering som behövs i omställningen och utbyggnaden. Väldigt mycket talar i dag för att vindkraften, både på land och till havs, kommer att stå för lejonparten av framtidens elproduktion, vid sidan av vattenkraften.

Redan nu är det uppenbart att klimatomställningen bromsas av politikens oförmåga att hantera stora skeenden. 

Anledningen är att ny vindkraft är extremt billig att producera och dessutom snabb att bygga samtidigt som mycket av den ökade användningen kan styra efterfrågan till perioder med mycket vind och låga priser. Det gör att politiken måste höja sig ifrån dagens sidodiskussion om kärnkraftens vara eller icke vara. Kärnkraften kommer med stor sannolikhet ha en minskande roll i det framtida svenska elsystemet, därför får inte debatten tillåtas bromsa de stora utmaningarna vi står inför med elnätets omgörning.

Ersättning till markägare

Dagens praxis med hur vi hanterar tillståndsprocesserna är allt annat än hållbart. Prövningstiderna är orimligt långa och utgångspunkterna i avvägningarna orimliga. Ofta får lokal påverkan i detaljfrågor gå före den nationella och globala nyttan av gjorda investeringar.

Här behövs det utvecklas en ny balanspunkt där miljöförbättringar vägs mot lokal miljöpåverkan i till exempel miljöbalken och art- och habitatskyddet. Det behövs också relevanta ersättningar till den som blir granne med en vindpark eller kraftledning. I dag får bara markägaren ersättning och i elnätens fall är den allt annat än tillräcklig.

Lägg dagspolitiken åt sidan

Det är dags att lägga dagspolitiken åt sidan och ta sig an de stora utmaningarna. Näringslivet behöver långsiktiga spelregler och takten i omställningen behöver öka. Med rätt beslut kommer Sveriges konkurrenskraft öka samtidigt som utsläppen minskar.

Redan nu är det uppenbart att klimatomställningen bromsas av politikens oförmåga att hantera stora skeenden. Centerpartiet är redo att ta sig an dessa utmaningar, att göra svåra avvägningar och att stå för ingångna överenskommelser. Finns kraften hos övriga partier för nationell samling kring klimatomställningen?

https://www.altinget.se/infrastruktur/artikel/c-laat-inte-politiken-bli-en-bromskloss-for-den-grona-omstallningen

Solax Power lanserar ny produkt [X3-Forth]

SOLAX X3 FORTH – TREFAS STRÄNGVÄXELRIKTARE 80-150 kW

Med ett ultrabrett MPPT-spänningsområde för att möjliggöra mer energi och har en maximal inspänning på 1100V, med en maximal MPPT-verkningsgrad på 99,9 %. 
Den är SolaX X3-Forth IP66-klassad, utrustad med 32A MPPT-ström och 150 % överdimensionerad PV-ingång, anpassningsbar med upp till 9MW, 60 parallellsystem kan också uppnås av SolaX Datahub 1000.

Lanserings-klipp
X3-FORTH Features Overview

Anpassad för extrema situationer och klimat

X3-Forth är IP66-klassad vilket innebär att den kan installeras under extrema temperaturer och höga höjder som 3000m, med integrerat överspänningsskydd och klarar både kyla och hetta.

Smart säker och pålitlig

X3-Forth använder 1060 aluminium-radiatorer för att avleda värme på kort tid, för att minska underhållskostnaderna, X3-Forth innehåller IV-kurvskanning, AFCI-skydd, AC-terminalövervakning, Överspänningsskydd för att säkra systemet och intelligent assistera vid stationsunderhåll. 
Driftövervakning 24 timmar om dygnet säkerställer systemuppdatering under natten för att förhindra strömförluster på dagtid.

Lite snabb info om Solax Power partners

TeslaWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Tesla öppnar eventuellt upp Tesla Superchargers för andra elbilsmärken i Norge

Nu ser det ut som även Norge, och snart kanske även Sverige, ges möjlighet snabbladda på Tesla Superchargers!?

Patrik Gayer, chef för offentlig politik och regeringsrelationer på Tesla, skickade ett brev till Norges transportdepartement där denne indikerade att Tesla vill utöka pilotprogrammet Supercharging till Norge.

”Vi undersöker nu andra marknader för en potentiell expansion av pilotprojektet. Vi vill därför väldigt gärna träffa er i transpordepartementet för att berätta mer om våra planer…”

Patrik Gayer, manager of public policy and government relations at Tesla

Läs gärna mer i nedanstående länk där man introducerade pilotprogrammenet i Nederländerna…

https://teslaclubsweden.se/tesla-har-borjat-oppna-upp-superchargers-for-andra-elbilar/