HO-FORM

Form och design

Vad är design egentligen? Ordet design har också lånats in till svenska från andra håll där uttrycket har en mycket bred mening. Ett  annat ord borde vara formgivning eller form.

Formgivning är en skapandeprocess som omfattar alla stadier från formulering och behov, analys av förutsättningar till bästa lösning. I allt detta kan ingå tekniska problemställningar, utförande i användarperspektiv, material, produktion, hantering, miljöhänsyn och marknadsföring.

Begreppet form pekar på ett föremåls utseende eller den del som innehåller element av konstnärligt skapande eller estetiska överväganden. Populärt används design/form numera också för att beteckna produkter, tjänster eller miljöer med tydligt estetiskt uttryck.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *